Anasayfa
16 Haziran 2024, Pazar
English (UK)

Üyelik Avantajları

Kanuni bir zorunluluk olmanın dışında İzmir Ticaret Odası'na Üyeliğin pek çok avantajları bulunmaktadır.

İzmir Ticaret Odası Üyeleri Odamızın Web sayfalarında Organizasyon kısmında birimler halinde ve detaylı olarak listelenen tüm hizmetlerinden faydalanabilir. Bu hizmetler:

 • Üyelerimizin mesleki konulardaki istek, beklenti ve problemleri doğrultu sunda inceleme ve araştırmalar yaparak gerekli merciler nezdinde girişimlerde bulunma ve sonuçları takip etme,
 • İç ve dış ticaret konularında mesleki ve teknik bilgi ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanma,
 • Yurtdışı fuarlarda Odamız şemsiye standları altında firmalarını ve ürünlerini tanıtma,
 • Odamız fuar teşviklerinden faydalanma,
 • Odamız yurtdışı iş gezilerine katılarak ticari imkanlarını çeşitlendirme,
 • Odamız yayınlarından faydalanma,
 • Mevzuat değişiklikleri ve ticari hayatı ilgilendiren duyurularımızdan ivedi bir şekilde haberdar edilme,
 • İhracatçıların menşe şehadetnameleri ve dolaşım belgelerinin tanzim, kontrol ve onay işlemleri,
 •  İthalat ve ihracatla ilgili tüm fatura, belge vb'nin suret onayları,
 • Dış ticaret işlemlerinin gerektirdiği hallerde eksper ve bilirkişi tayini ve rapor düzenlenmesi,
 • Dış anlaşmazlıklarda anlaşmazlığın giderilmesi için gerekli girişimler ve arabuluculuk hizmetlerinden yararlanma,
 • İmalatçı üyelerin kapasite raporlarının düzenlenmesi, onaylanması ve Odalar Birliği'ne gönderilmesi,
 • İç piyasa rayiç fiyatları hakkında rapor ve bilgi alma,
 • Onayı istenen faturaların rayice uygun olup olmadığının doğrulanması,
 • Yed-i Vahit ve tek imalatçı belge taleplerinin incelenerek sonuçlandırılması,
 • İş makinalarının tescil ve tasdik işlemleri,
 • Uluslararası karayolu ile yük taşıması yapan nakliye firmaları için TIR karnesi dağıtımının yapılması,
 • Uluslararası geçiş belgelerinin temini ve dağıtımı,
 • ATA sözleşmesine uygun olarak ATA karnesinin düzenlenmesi ve onaylanması,
 • Gayrımenkul ve menkul değerlerin rayiç tesbiti,
 • Firmaların çeşitli ticari işlemleri için gerekli ve bazı hallerde alınması zorunlu olan sicil belgesi, imza ve kefalet onayları gibi sicil kayıtlarına dayanan belgelerin verilmesi,
 • Firma sahibi, ortağı ve yetkililerinin Bağ-Kur ile ilgili tüm formlarının hazırlanması ve onaylanması,
 • Ustalık, kalfalık, çıraklık vb sözleşmelerinin onaylarının yapılması,
 • Ticari bilgi içeren oldukça fazla sayıda yayına sahip olan Odamız Kütüphanesinden yararlanma,
 • Yurtdışı iş teklifleri, yurtdışı fuarlar ve ihalelerle ilgili bilgilendirilme,· 
 • Türkiye'nin birçok yerindeki otel,sağlık kuruluşları ve otobüs şirkelerinden indirimli yararlanma imkanı,
 • Başarılı firmaların ödüllendirilmesi,

ODA ÜYESİ OLMANIN İZMİR TÜCCAR KULUBÜ'NDE  SAĞLADIĞI AVANTAJLAR

 • 2003 Yılında İzmir Tüccar Klubü Üye Kartı iptal edilmiştir. Tüm üyelerimiz İzmir Tüccar Klubü'nden faydalanabilir.
 • Meclis Üyesi kartı, Oda Üyesi kartı, Oda Onur Kartı ve Oda Personel kartı ibraz edildiği taktirde fatura tutarı üzerinden % 20 indirim yapılacaktır.
 • Her kart 6 kişi için geçerlidir. Geçerlilik süresi dolmuş kartlar 15 gün opsiyon tanınarak kabul edilecek, aksi taktirde indirim yapılmayacaktır.
 • Oda Üye Kimlik Kartı temin etmek için Odamız Sicil Müdürlüğüne müracaat edilmesi gerekmektedir.
 • Üye kimlik kartlarının kullanım süresi alındıkları tarihten itibaren 1 (bir) yıldır.