Anasayfa
22 Şubat 2019, Cuma

Karapınar 3.9°C
English (UK)

Dernekler veya Vakıflar Tarafından Kurulacak İşletmeler

DERNEKLER

* KURULUŞ

TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

1. Dilekçe (İşletme temsilcileri tarafından imzalanmış),

2. Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 24.maddesine göre düzenlenmiş taahhütname (İşletme temsilcileri tarafından imzalanmış),

3. Derneğin yetkili organı tarafından alınan işletmenin açılışına ilişkin noter onaylı karar örneği ( 1 asıl ),

Bu kararda; işletmenin unvanı, temsilcileri (Uyruğu, T.C. Kimlik No, ikamet adresleri yazılı olarak), temsilin şekli, adresi, varsa tahsis edilmiş sermaye ve işletme konusu açıkça belirtilecek.

4. İşletmenin açılışına dair kararı alan organın görev süresinin dolmadığını teyit eden en son seçim veya atamaya ilişkin genel kurul veya mütevelli heyeti kararı, (1 adet noter onaylı örneği)

5. Dernek tüzüğü (1 adet asıl veya noter onaylı örneği)

6. Derneğin faaliyette olduğunu gösteren resmi belge, (1 adet asıl)

7. Ticari işletme kurulabilmesi için resmi bir makamın izni gerekiyor ise, izni gösteren yazı, (1 adet asıl veya noter onaylı örneği)

8. İşletme temsilcilerinin;

a) T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet),

b) Karapınar dışında ikamet eden İşletme temsilcilerinin muhtardan veya Nüfus Müdürlüğü'nden onaylı ikametgâh belgesi (1 adet asıl),

c) Fotoğrafı (1 adet),

ç) Ticari işletmede temsil ve ilzama yetkili kılınan kişilerin ticaret unvanı altında atacakları imzaların noter onaylı örneği. (Islak imzalı - 1 adet asıl),

9. Kurucuların tamamı tarafından imzalanmış “Şirket Kuruluş Dilekçesi ve Bildirim Formu” (5 adet) ,

ODA SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

1. Dilekçe (İşletme temsilcileri tarafından imzalanmış),

1. Tüzel Kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi(İşletme temsilcileri tarafından imzalanmış),

2. Derneğin yetkili organı tarafından alınan işletmenin açılışına ilişkin noter onaylı karar örneği (1 asıl),

Bu kararda; işletmenin unvanı, temsilcileri (Uyruğu, T.C. Kimlik No, ikamet adresleri yazılı olarak), temsilin şekli, adresi, varsa tahsis edilmiş sermaye ve işletme konusu açıkça belirtilecek.

3. İşletme temsilcilerinin;

a) T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet),

b) Karapınar dışında ikamet eden İşletme temsilcilerinin muhtardan veya Nüfus Müdürlüğü'nden onaylı ikametgâh belgesi (1 adet asıl),

c) Fotoğrafı (1 adet),

ç) Ticari işletmede temsil ve ilzama yetkili kılınan kişilerin ticaret unvanı altında atacakları imzaların noter onaylı örneği. (Islak imzalı - 1 adet asıl),

* ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

1.Dilekçe (İşletme temsilcileri tarafından imzalanmış),

2. Adres değişikliği ile ilgili vakıf yetkili organı tarafından alınan noter onaylı karar örneği (1 asıl),

ODA SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

1.Dilekçe (İşletme temsilcileri tarafından imzalanmış),

2. Adres değişikliği ile ilgili vakıf yetkili organı tarafından alınan noter onaylı karar örneği (1 fotokopi),

* YETKİLİ ATAMASI

TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

1.Dilekçe (İşletme temsilcileri tarafından imzalanmış),

2. Yetkili ataması ile ilgili vakıf yetkili organı tarafından alınan noter onaylı karar örneği (1 asıl - 2 fotokopi),

3. Yetkililerin;

a) T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet),

b) Karapınar dışında ikamet edenlerin muhtardan veya Nüfus Müdürlüğü'nden onaylı ikametgah belgesi (1 adet asıl),

c) Fotoğrafı (1 adet),

ç) Ticari işletmede temsil ve ilzama yetkili kılınan kişilerin ticaret unvanı altında atacakları imzaların noter onaylı örneği. (Islak imzalı - 1 adet asıl),

ODA SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

1.Dilekçe (İşletme temsilcileri tarafından imzalanmış),

2. Yetkili ataması ile ilgili vakıf yetkili organı tarafından alınan noter onaylı karar örneği (1 asıl),

3. Yetkililerin;

a) T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet),

b) Karapınar dışında ikamet edenlerin muhtardan veya Nüfus Müdürlüğü'nden onaylı ikametgah belgesi (1 adet asıl),

c) Fotoğrafı (1 adet),

ç) Ticari işletmede temsil ve ilzama yetkili kılınan kişilerin ticaret unvanı altında atacakları imzaların noter onaylı örneği. (1 fotokopi),

* KAYIT SİLME

TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

1. Dilekçe (İşletme temsilcileri tarafından imzalanmış),

2. Kayıt silme ile ilgili vakıf yetkili organı tarafından alınan noter onaylı karar örneği (1 asıl),

3. İşletmeye ait aktif ve pasiflerin sıfırlandığını gösterir yetkililerce imzalanmış beyan, (1 adet asıl)

ODA SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

1. Dilekçe (İşletme temsilcileri tarafından imzalanmış),

2. Kayıt silme ile ilgili vakıf yetkili organı tarafından alınan noter onaylı karar örneği (1 fotokopi),

3. İşletmeye ait aktif ve pasiflerin sıfırlandığını gösterir yetkililerce imzalanmış beyan, (1 fotokopi)

VAKIFLAR

* KURULUŞ

TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

1. Dilekçe (İşletme temsilcileri tarafından imzalanmış),

2. Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 24.maddesine göre düzenlenmiş taahhütname (İşletme temsilcileri tarafından imzalanmış),

3. Vakıf yetkili organı tarafından alınan işletmenin açılışına ilişkin noter onaylı karar örneği ( 1 asıl ),

Bu kararda; işletmenin unvanı, temsilcileri (Uyruğu, T.C. Kimlik No, ikamet adresleri yazılı olarak), temsilin şekli, adresi, varsa tahsis edilmiş sermaye ve işletme konusu açıkça belirtilecek.

4. İşletmenin açılışına dair kararı alan organın görev süresinin dolmadığını teyit eden en son seçim veya atamaya ilişkin genel kurul veya mütevelli heyeti kararı,

5.Vakfın tüzel kişiliğinin devam ettiğini gösteren resmi belge,

6. Vakıf senedi (1 adet asıl veya noter onaylı örneği),

7. Ticari işletme kurulabilmesi için resmi bir makamın izni gerekiyor ise, izni gösteren yazı, (1 adet asıl veya noter onaylı örneği)

8. İşletme temsilcilerinin;

a) T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet),

b) Karapınar  dışında ikamet eden İşletme temsilcilerinin muhtardan veya Nüfus Müdürlüğü'nden onaylı ikametgâh belgesi (1 adet asıl),

c) Fotoğrafı (1 adet),

ç) Ticari işletmede temsil ve ilzama yetkili kılınan kişilerin ticaret unvanı altında atacakları imzaların noter onaylı örneği. (Islak imzalı - 1 adet asıl),

9. Kurucuların tamamı tarafından imzalanmış “Şirket Kuruluş Dilekçesi ve Bildirim Formu” (5 adet)

ODA SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

1. Dilekçe (İşletme temsilcileri tarafından imzalanmış),

2. Tüzel Kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi(İşletme temsilcileri tarafından imzalanmış),

3. Vakıf yetkili organı tarafından alınan işletmenin açılışına ilişkin noter onaylı karar örneği (1 fotokopi),

Bu kararda; işletmenin unvanı, temsilcileri (Uyruğu, T.C. Kimlik No, ikamet adresleri yazılı olarak), temsilin şekli, adresi, varsa tahsis edilmiş sermaye ve işletme konusu açıkça belirtilecek.

4. İşletme temsilcilerinin;

a) Fotoğrafı (1 adet),

b) Ticari işletmede temsil ve ilzama yetkili kılınan kişilerin ticaret unvanı altında atacakları imzaların noter onaylı örneği (1 fotokopi).

* ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

1.Dilekçe (İşletme temsilcileri tarafından imzalanmış),

2. Adres değişikliği ile ilgili vakıf yetkili organı tarafından alınan noter onaylı karar örneği (1 asıl),

ODA SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

1.Dilekçe (İşletme temsilcileri tarafından imzalanmış),

2. Adres değişikliği ile ilgili vakıf yetkili organı tarafından alınan noter onaylı karar örneği (1 fotokopi),

* YETKİLİ ATAMASI

TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

1.Dilekçe (İşletme temsilcileri tarafından imzalanmış),

2. Yetkili ataması ile ilgili vakıf yetkili organı tarafından alınan noter onaylı karar örneği (1 asıl - 2 fotokopi),

3. Yetkililerin;

a) T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet),

b) Karapınar dışında ikamet edenlerin muhtardan veya Nüfus Müdürlüğü'nden onaylı ikametgah belgesi (1 adet asıl),

c) Fotoğrafı (1 adet),

ç) Ticari işletmede temsil ve ilzama yetkili kılınan kişilerin ticaret unvanı altında atacakları imzaların noter onaylı örneği. (Islak imzalı - 1 adet asıl),

ODA SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

1.Dilekçe (İşletme temsilcileri tarafından imzalanmış),

2. Yetkili ataması ile ilgili vakıf yetkili organı tarafından alınan noter onaylı karar örneği (1 asıl),

3. Yetkililerin;

a) T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet),

b) Karapınar dışında ikamet edenlerin muhtardan veya Nüfus Müdürlüğü'nden onaylı ikametgah belgesi (1 adet asıl),

c) Fotoğrafı (1 adet),

ç) Ticari işletmede temsil ve ilzama yetkili kılınan kişilerin ticaret unvanı altında atacakları imzaların noter onaylı örneği. (1 fotokopi),

* KAYIT SİLME

TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

1. Dilekçe (İşletme temsilcileri tarafından imzalanmış),

2. Kayıt silme ile ilgili vakıf yetkili organı tarafından alınan noter onaylı karar örneği (1 asıl),

3. İşletmeye ait aktif ve pasiflerin sıfırlandığını gösterir yetkililerce imzalanmış beyan, (1 adet asıl)

ODA SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

1. Dilekçe (İşletme temsilcileri tarafından imzalanmış),

2. Kayıt silme ile ilgili vakıf yetkili organı tarafından alınan noter onaylı karar örneği (1 fotokopi),

3. İşletmeye ait aktif ve pasiflerin sıfırlandığını gösterir yetkililerce imzalanmış beyan, (1 fotokopi)