Anasayfa
21 Mayıs 2024, Salı
English (UK)

Ticari İşletme Rehni

Ticari işletme rehnini düzenleyen 1447 sayılı Ticari İşletme Rehni Kanunu (TİRK) 01.01.2017 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılarak, 20.10.2016 tarihinde kabul edilen ve 28.10.2016 tarihinde 29871 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu (TİTRK) 01.01.2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Kanun’un yürürlüğe girmesiyle birlikte taşınır rehinlerinin tescilinin ve takibinin sağlanması için “Rehinli Taşınır Sicili” kurulmuş olup Müdürlüğümüz tarafından sadece 1447 sayılı Ticari İşletme Rehni Kanunu kapsamında kurulan ticari işletme rehinlerinin tadili ve terkini yapılmaktadır.  

TÜM TESCİL TALEPLERİNİN MERSİS ÜZERİNDEN YAPILMASI VE MERSİS BAŞVURU NUMARASININTALEP DİLEKÇESİNE YAZILMASI GEREKMEKTEDİR.

A.REHİN TADİLİ:

1-Dilekçe (Şirket kaşesi ile şirket imza yetkilisi/yetkilileri tarafından imzalanmalı veya vekaleten imzalanmalı, vekaletnamenin noter onaylı aslı yada onaylı sureti eklenmelidir.)
2-Tadile dair sözleşme (noter onaylı )
3-Rehinli mallar listesinde gayrimenkul ve/veya araç var ise, bunlara ait tapu belgesi ve/veya ruhsat örneği(noter onaylı)
4-Rehinli malların sigortalı olması halinde sigorta poliçesi örneği .

B.REHİN TERKİNİ:

Rehin alacaklısının ticari işletme rehinin terkini ve rehin şerhinin kaldırılmasına dair yazısı
*** Rehin sözleşmesinin noter tarafından düzenlenme tarihinden itibaren 10 gün içerisinde tescili zorunlu olup sürenin geçirilmesi halinde sözleşme geçersizdir, yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.
*** Rehin beyannamesinin rehin sözleşmesi esas alınarak ve ona uygun olarak düzenlenmesi ve taraflarca imzalanması zorunludur.
*** Ticari işletme rehninin terki ancak rehin alacaklısının bildirimi üzerine gerçekleştirilebilir, rehin verenin başvurusu yeterli değildir.