Anasayfa
7 Ağustos 2020, Cuma
English (UK)

Tescil ve İlan Masrafları

Anonim Şirket

 

Aşağıdaki Ücretler Tahminidir.   

Sıra No

İşlem Türü

Tescil Harcı

İlan Ücreti

Oda Ücreti

TOPLAM

1

Yeni Kayıt (her bir yetkili için)

0,00

1000,00

1.100,00

2.100,00

2

Şube Yeni Kayıt (1 yetkili)

2.714,30

150,00

750,00

3.614,30

3

Merkez Nakli

2.714,30

150,00

750.00

3.614,30

4

Adres Değişikliği

574,80

150,00

200,00

924,80

5

Adres Değişikliği (Numarataj)

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Genel Kurul (Seçimli+3 Yetkili)

1.615,60

250,00

200,00

2.065,60

7

Esas Sözleşme Tadili (her bir madde için)

574,80

300,00

200,00

1.074,80

8

Hisse Devri (Tek Paylı)

0,00

150,00

200,00

350,00

9

Sermaye Artırımı**

0,00

250,00

200,00

450,00

10

Sermaye Azaltımı

574,80

250,00

200,00

1.024,80

11

Yetkili/Ortak İsim Değişikliği

574,80

100,00

200,00

874,80

12

Yetkili İptali

163,90

100,00

125,00

388,90

13

Sigorta Acenteliği

574,80

150,00

200,00

924,80

14

Sigorta Acenteliği İptali

163,90

150,00

125,00

438.90

15

Şube Adres Değişikliği

574,80

100,00

200,00

874,80

16

Şube Müdür Tayini (1 yetkili)

574,80

100,00

200,00

874,80

17

Şube Ünvan Değişikliği

574,80

100,00

200,00

874,80

18

Tasfiye Başlangıç (bir yetkili)

1.095,20

400,00

200,00

1.695,20

19

Tasfiye Sonu Kapanış

163,90

100,00

125,00

388,90

20

Şube Kapanış

163,90

100,00

125,00

388,90

21

Tasfiyeden Dönüş

738,70

150,00

250,00

1.138,70

22

Birleşme

0,00

600,00

565,00

1165,00

23

Bölünme

0,00

600,00

565,00

1165,00

24

Tür Değişikliği

0,00

600,00

565,00

1165,00

 

 

 

Limited Şirket

 

Aşağıdaki Ücretler Tahminidir.   

 

 

Sıra No

İşlem Türü

Tescil Harcı

İlan Ücreti

Oda Ücreti

TOPLAM

1

Yeni Kayıt (her bir yetkili için)

0,00

750,00

565,00

1.315,00

2

Şube Yeni Kayıt (1 yetkili)

2.714,30

150,00

565,00

3.429,30

3

Merkez Nakli

1916,70

150,00

565,00

2631,70

4

Adres Değişikliği

406,00

100,00

125,00

631,00

5

Adres Değişikliği (Numarataj)

0,00

0,00

30,00

30,00

6

Hisse Devri (Tek Ortaklı)

0,00

150,00

125,00

275,00

7

Şirket Sözleşmesi Tadili

574,80

600,00

130,00

1.304,80

8

Müdür Tayini (1 yetkili)

574,80

150,00

125,00

849,80

9

Müdür İptali ( 1 Yetkili)

163,90

100,00

25,00

288,90

10

Sermaye Artırımı**

0,00

250,00

150,00

400,00

11

Sermaye Azaltımı

574,80

250,00

125,00

949,80

12

Sigorta Acenteliği

574,80

150,00

125,00

849,80

13

Sigorta Acenteliği İptali

163,90

150,00

25,00

338,90

14

Ortak/Yetkili İsim Değişikliği

574,80

100,00

125,00

799,80

15

Şube Adres Değişikliği

574,80

100,00

125,00

799,80

16

Şube Müdür Tayini (1 yetkili)

574,80

100,00

125,00

799,80

17

Şube İş Konusu Değişikliği

574,80

100,00

125,00

799,80

18

Tasfiye Başlangıç (bir yetkili)

1.095,20

400,00

125,00

1.720,20

19

Şube Kapanış

163,90

100,00

75,00

338,90

20

Tasfiye Sonu Kapanış

163,90

100,00

75,00

338,90

21

Tasfiyeden Dönüş

738,70

150,00

125,00

1.013,70

22

Şube Ünvan Değişikliği

574,80

120,00

125,00

819,80

23

Birleşme

0,00

600,00

565,00

1165,00

24

Bölünme

0,00

600,00

565,00

1165,00

25

Tür Değişikliği

0,00

600,00

565,00

1165,00

 

Şahıs

 Aşağıdaki Ücretler Tahminidir.
 

Sıra No

İşlem Türü

Tescil Harcı

İlan Ücreti

Oda Ücreti

TOPLAM

1

Yeni Kayıt

385,30

100,00

750,00

1.235,30

2

Şube Yeni Kayıt (bir yetkili)

385,30

100,00

750,00

1.235,30

3

Merkez Nakli (bir yetkili)

385,30

100,00

750,00

1.235,30

4

Değişiklik İşlemleri

218,30

100,00

200,00

518,30

5

Numarataj Adres Değişikliği

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Sigorta Acenteliği

163,90

150,00

200,00

513,90

6

Sigorta Acenteliği Feshi

63,80

150,00

125,00

338,80

7

İsim Veya Soyisim Değişikliği

218,30

100,00

200,00

518,30

8

Ticareti Terk

63,80

0,00

125,00

188,80

9

Birleşme

163,90

600,00

565,00

1.328,90

10

Tür Değişikliği

163,90

600,00

565,00

1.328,90

 

Kooperatif 

Aşağıdaki Ücretler Tahminidir. 

 

Sıra No

İşlem Türü

Tescil Harcı

İlan Ücreti

Oda Ücreti

TOPLAM

1

Yeni Kayıt (3 yetkili)

0,00

600,00

1.100,00

1.700,00

2

Şube Yeni Kayıt (1 yetkili)

549,20

150,00

750,00

1.449,20

3

Merkez Nakli (1 yetkili)

549,20

150,00

750,00

1.449,20

4

Olağan Genel Kurul (Seçimli+3 Yetkili)

546,10

200,00

200,00

946,10

5

Adres Değişikliği

218,30

100,00

200,00

518,30

6

Adres Değişikliği (Numarataj)

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Ana Sözleşme Tadili

218,30

250,00

200,00

668,30

7

Yönetim Kurulu Üyesi İsim Değişikliği

218,30

80,00

200,00

498,30

8

Tasfiye Başlangıç ( 3Yetkili)

710,00

400,00

200,00

1.310,00

9

Tasfiye Sonu Kapanış

63,80

100,00

125,00

288,80

9

Birleşme

163,90

600,00

565,00

1.328,90

10

Tür değişikliği

163,90

600,00

565,00

1,328,90