Anasayfa
29 Temmuz 2021, Perşembe
English (UK)

İnsan Kaynakları Politikası

  • Personelimizin; hak ve sorumluluklarını gözeterek, iş kanunu başta olmak üzere diğer yasal mevzuatlara uygun hareket etmek,
  • Odamızın kaynakları ölçüsünde, kadro cetvelinde belirtilen ve yeterli sayıda personel istihdam ederek, çalışanlarımızın Hizmet İçi Eğitimlerle bilgi ve becerilerini artırarak mesleki ve kişisel anlamda sürekli gelişimini sağlamak,
  • Oda personelinin çalışma ortamının sürekli iyileştirilmesini sağlamak
  • Oda personelinin moralini yüksek tutmak ve  motivasyonunu sağlamak için başarılı personeli  ödüllendirmek.

Mustafa Kemal SÖZEN

Yönetim Kurulu Başkanı