Anasayfa
16 Temmuz 2024, Salı
English (UK)

KATSO Hizmet Standartları

KARAPINAR TİCARET VE SANAYİ ODASI
KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 SIRA NO

HİZMETİN ADI

İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

1

Şahıs Kaydı

1-Dilekçe ( Ekli)
2-İmza beyannamesi noterden    (2 adet asıl)
3-Nüfus cüzdan sureti(Muhtardan suret, Noter onaylı veya Nüfus Müdürlüğünden)  (2 adet asıl)
4-İkametgah belgesi (2 adet asıl)
5-fotoğraf  (2 adet)
6-Vergi Dairesi kayıt belgesi (2 adet asıl)

30 Dk

 

 

 

2

 

 

 

Şirket Kaydı

1-Dilekçe(örneğe uygun olarak doldurulmuş olmalı, yetkili tarafından veya vekaleten imzalanır, vekaletin aslı eklenmelidir)
2-Kuruluş bildirim formu(ilgili yerler doldurulup yetkili tarafından imzalanmalıdır (ekli 2 takım asıl olacak)
3-Noter tasdikli ana sözleşme (2 adet asıl)
4-Tüm ortakların ve yetkililerin, Anonim Şirketlerde ise Yönetim Kurulu Üyelerinin nüfus cüzdan suretleri (Muhtardan suret, Noter onaylı veya Nüfus Müdürlüğünden (2 adet asıl )
5-Tüm ortakların ve yetkililerin, Anonim Şirketlerde ise Yönetim Kurulu Üyelerinin ikametgah belgeleri (2 adet asıl)
6-Tüm ortakların ve yetkililerin, Anonim Şirketlerde ise Yönetim Kurulu Üyelerinin imza beyannamesi (2 adet asıl)
7-Tüm ortakların ve yetkililerin, Anonim Şirketlerde ise Yönetim Kurulu Üyelerinin fotoğrafları (2’şer adet)
8-Oda kayıt beyannamesi 

 

45 Dk

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Kooperatif Kaydı

 

 

1.Dilekçe  (yetkililer tarafından imzalanmalı, ekindeki evrak dökümünü içermelidir.
2.İlgili Bakanlık tarafından onaylanmış ana sözleşme kitapçığı (2 adet)
3.Bakanlık izin yazısı
4.Kurucuların fotoğraflı nüfus suretleri (noter veya muhtar onaylı - 2 nüsha), ikametgah ilmühaberi (2 nüsha)
5.Ana sözleşme özeti (2 nüsha)
6.Taahhütname (yetkililer tarafından imzalanmış olmalıdır)
7.Oda kayıt beyannamesi (Yetkililerce İmzalanması ve ortakların resimleri bulunmalıdır)
8.Kuruluş bildirim formu (ilgili yerler doldurularak yetkili tarafından imzalanmalıdır - 2 nüsha)

 

 

 

 

 

 

45 Dk

 

 

 

 

4

 

 

 

Limited Şirketlerde Sermaye Arttırımı

1- Ticaret Sicili Memurluğuna hitaben dilekçe
2- 1 Adet Noter tasdikli ortaklar kurulu kararı
3- Artırılan miktarin %0.04 (onbinde 4) sinin T.C. Merkez Bankası Rekabet Kurumu  hesabına yatırıldığına dair makbuz  
4- Sermayenin ödendiğine dair Serbest Muhasebeci Mali Müşavir raporu

     45          Dk

 

    5

 

 

Anonim Şirketlerde
Sermaye Artırımı

 

 

 

 

 

 

1- Ticaret Sicili Memurluğuna hitaben dilekçe
2- 1 Adet noter tasdikli yönetim kurulu kararı
3- Artırılan miktarın %04 (onbinde 4) sinin Rekabet Kurumu  hesabına yatırıldığına dair makbuz fotokopisi
4- Sermayenin ödendiğine dair Serbest Muhasebeci Mali Müşavir raporu
5- Genel kurul evrakı
6- En son yapılan değişikliğe ait Ticaret Sicil gazetesi

 

 

 

              45 Dk

 

   6

 

Limited Şirketlerde
Diğer Tadiller (Ünvan-Amaç Konu-Merkez-Süre-Temsil İlzam v.s)

 

1- Ticaret Sicili Memurluğuna hitaben dilekçe
2- 1 Adet Noter tasdikli Ortaklar kurulu kararı
3- En son yapılan değişikliğe ait Ticaret Sicil gazetesi

 

 

             30 Dk

 

    7

 

 

 

LİMİTED ŞİRKETLERDE HİSSE DEVRİ

1- Ticaret Sicili Memurluğuna hitaben dilekçe
2- Hisse devir kararı (Noter tastikli) 2 nüsha
3- Hisse devir senetleri (Noter tastikli)
4- En son yapılan değişikliğe ait Ticaret Sicili gazetesi

 

             30 Dk

8

Anonim Şirketlerde Diğer Tadiller (Ünvan-Amaç Konu-Merkez-Süre-Temsil İlzam v.s)

 

 

1- Ticaret Sicili Memurluğuna hitaben dilekçe
2- 1 Adet Noter tasdikli yönetim kurulu kararı
3- Genel Kurul evrakı

            30 Dk

  9

 

GERÇEK KiŞi (ŞAHIS) TERK

1- Dilekçe 
2- Vergi dairesi işi terk ettiğine dair Vergi Dairesi yazısı 
3- Terkin Harcı Makbuzu

            15 Dk

10

 

LİMİTED ŞİRKET TERK

1- Dilekçe 
2- 2 Adet ortaklar kurulu kararı 
3- Tasfiye memuru imza sirküsü 
4- Tasfiyeye giriş bilançosu 

            30 Dk

11

ANONİM ŞİRKET TERK

1- Dilekçe 
2- 2 Adet yönetim kurulu kararı 
3- Tasfiye memuru imza sirküsü 
4- Tasfiyeye giriş bilançosu 

           30 Dk

12

 

 

TASFİYE SONU KAPANIŞTA İSTENEN EVRAKLAR 

1- Dilekçe 
2- Yönetim kurulu kararı 
3- 1'er hafta ara ile 3 defa ilan edilen Türkiye Ticaret Sicil gazetesi (1 'er nüsha) 
4- Tasfiye sonu kapanış bilançosu 

 

 

           30 Dk

İlk Müracaat Yeri   :Karapınar Tic. ve San.Od.                      İkinci Müracaat Yeri: Karapınar Tic. ve San.Od.
İsim        :İsmail Hancıoğlu                                                     İsim: Adem Salih İŞLEYEN
Unvan    :Ticaret Sicil Memuru                                              Unvan: Genel Sekreter
Adres     :Karapınar Tic. ve San.Od.                                      Adres: Karapınar Tic. ve San.Od.
Tel          :332 755 12 76 – 25 65                                             Tel: 332 755 12 76 – 25 65
Faks       :332 755 72 20                                                          Faks: 332 755 72 20
e-mail     :karapinartso@tobb.org.tr                                      e-mail: karapinartso@tobb.org.tr


13

İş Makinesi Tescili

1- Odaya hitaben yazılmış ve iş makinesinin tescilini talep eden dilekçe.
2- İş makinesi sahiplik belgesi;
3- Sıfır araçlar için fatura (İş makinesi ithal edilmiş ise faturaya ek olarak gümrük giriş beyannamesi ve gümrük vergisinin ödendiğine dair makbuz).
4- İkinci el araçlar için noter satış senedi.
5- Yukarıda anılan belgelerin ibraz edilememesi durumunda mahkemeden alınacak sahiplik belgesi.
6-İş makinesi üzerinde tadilat yapılmış ise bu tadilatı yapan firmanın faturası ile firmaca hazırlanmış ve onaylanmış tadilat projesi getirilecektir ( TSE İş Makinesi Raporu)
7- Makineye ait teknik belge,
8- Resim, broşür, şekil, çizim gibi iş makinesine ait fikir verici ek dokümanlar

60 Dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 İlk Müracaat Yer: Karapınar Tic. ve San.Od.                 İkinci Müracaat Yeri: Karapınar Tic. ve San.Od.
İsim        :Hakkı İnci                                                         İsim: Adem Salih İŞLEYEN
Unvan    :Oda Sicil Memuru                                            Unvan: Genel Sekreter
Adres     :Karapınar Tic. ve San.Od.                               Adres: Karapınar Tic. ve San.Od.
Tel          :332 755 12 76 – 25 65                                      Tel: 332 755 12 76 – 25 65
Faks       :332 755 72 20                                                   Faks: 332 755 72 20
e-mail     :karapinartso@tobb.org.tr                               e-mail: karapinartso@tobb.org.tr

14

Kapasite Raporu

1-Dilekçe
2-Son İki Aylık SSK Bildirgesi Veya Bağkur Belgesi
3-Tapu Fotokoisi (Arazi ve Binaya Ait) Veya Kira Mukavelesi
4-Makine ve Teçhizat Listesi
( Firmaya Ait Olanlar ve Kiralık Olanlar Ayrı Ayrı Belirtilecek)
Kiralık Makine Varsa  Kira Sözleşmesi
ADEDİ      CİNSİ          YERLİ/İTHAL       GÜCÜ (KW)
Formatında A4 Kağıdına Yazılacak
Kaydı Olmayan Makineler Kayda Alınacak.
Şirket Müdürü veya Muhasebeci Onaylı Olacak.
5 -İşletme Hesabına Göre Defter TutanFirmalarda ise Muhasebeci OnaylıOlarak ;          
A- ARAZİ VE BİNA              = ------------
B- MAKİNE TESİSAT             = ------------
C- D.BAŞ DEĞERİ        = ------------
D- TAŞIT DEĞERİ                                                = ------------
Ayrı Bir A4 Kağıdına Yazılıp İmzalanacak.
6-Elektrik faturası fotokopisi
Yevmiye defteri , Defteri kebir,Envanter Defteri Onay Tarihi ve numarası

5 Gün

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İlk Müracaat Yeri   :Karapınar Tic. ve San.Od.                 İkinci Müracaat Yeri: Karapınar Tic. ve San.Od.
İsim        :Hakkı İnci                                                            İsim: Adem Salih İŞLEYEN
Unvan    :Oda Sicil Memuru                                              Unvan: Genel Sekreter
Adres     :Karapınar Tic. ve San.Od.                                 Adres: Karapınar Tic. ve San.Od.
Tel          :332 755 12 76 – 25 65                                        Tel: 332 755 12 76 – 25 65
Faks       :332 755 72 20                                                     Faks: 332 755 72 20
e-mail     :karapinartso@tobb.org.tr                                 e-mail: karapinartso@tobb.org.tr