Anasayfa
21 Mayıs 2024, Salı
English (UK)

Ticaret Sicil Servisi

Ticaret Sicili Müdürlüğü teşkilat yapısı, amacı ve görevleri Türk Ticaret Kanununun 24-38. maddeleri ile Ticaret Sicili Yönetmeliği'nde düzenlenmiştir.

Ticaret Sicili Müdürlüğünün görevleri;

 • Gerçek ve tüzel kişi tacirlerin işletmelerinin ve şubelerinin tescilini yapmak,
 • İşletmelerin tescil edilmiş bulunan hususlarında meydana gelen tadilleri tescil etmek,
 • Kapanan firmaların sicil kayıtlarının terkini sağlamak,
 • Gerçek ve Tüzel kişi tacirlerin üçüncü kişiler akdettikleri ticari işletme rehni sözleşmelerinin tescil işleminin yapılması, 
 • Sicil dosyalarının arşiv düzeninin işler şekilde kalmasını sağlamak,
 • Yasalarda tanımlanan ticaret sicil defterlerini tutmak,
 • İlgili sicil dosyalarına ilişkin bilgi ve belge takiplerini karşılamak.

Müdürlüğümüzden alınabilecek bilgi ve belgeler ;

Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından düzenlenecek belgeler ve içerikleri Ticaret Sicili Tüzüğünün ilgili maddelerinde belirtilmiştir. Bunlar,

 • Ticaret Sicili Tüzüğünün 104.maddesine göre düzenlenen Ticaret Sicil Tasdiknamesi
 • Ticaret Sicili Tüzüğünün 105.maddesine göre düzenlenen Gayrimenkule Tasarruf Vesikası
 • Ticaret Sicili Tüzüğünün 55.maddesine göre düzenlenen Şube açılışı ile ilgili belge
 • Ticaret Sicili Tüzüğünün 47.maddesine göre düzenlenen Merkez Nakli ile ilgili belge
 • Bunların dışında ilgilisi veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından sicil dosyasında mevcut belge, evrak ve Ticaret Sicil Gazetelerininsuretleri talep edilebilir.

 

Adı Soyadı:

  Baki Kurtuluş Çevik

Görevi : Tescil Yetkilisi
Telefon : 0-332-7551276 - 7552565
Faks : 0-332-7557220
Email : karapinartso@tobb.org.tr  

 

 

 

Adı Soyadı:

  İsmail Hancıoğlu

Görevi : Ticaret Sicil Müdürü
Telefon : 0-332-7551276 - 7552565
Faks : 0-332-7557220
Email : karapinartso@tobb.org.tr