Anasayfa
16 Haziran 2024, Pazar
English (UK)

Kooperatifler

KURULUŞ

 

 • 1. Hükmi Şahıs Dilekçesi
 • 2. Ana Sözleşme ( 5 Adet )
 • 3. Kooperatif Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yetkili kişilerin isimlerinin belirtildiği Beyanname. (Beyanname Yönetim Kurulu
 •  Üyeleri tarafından Müdürlüğümüzde imzalanacaktır)
 • 4. Görev Bölümü Yetki Kararı göre Ticaret Sicili Müdürlüklerince düzenlenmiş imza beyannamesi. ( 2 Adet )

 

GENEL KURUL

 

 • 1. Dilekçe 
 • 2. Genel kurul toplantı tutanağı (TTK 64/4 maddesinde belirtilen deftere yapıştırılmış) ( 1 Adet Noter Onaylı )
 • 3. Hazirun cetveli; Genel kurul toplantı tutanağına ek olarak genel kurul müzakere defterine olacak şekilde
 • ( 1 adet asıl veya noter tasdikli sureti )
 • 4. Bakanlık temsilcisi atama yazısı
 • 5. Genel kurulda yönetim kurulu seçimi var ise; yönetim kurulu kararı ( Yönetim Kurulu Kararı müdürlüğümüzde tasdik edilecektir.)
 • 6. Yetkili olanların karara göre Ticaret Sicili Müdürlüklerince düzenlenmiş imza beyannamesi. ( 2 Adet )

 

TASFİYE GİRİŞ

 

 • 1. Dilekçe ( 1 Adet )
 • 2. Genel kurul toplantı tutanağı (TTK 64/4 maddesinde belirtilen deftere yapıştırılmış) ( 1 Adet Noter Onaylı )
 • 3. Hazirun cetveli; Genel kurul toplantı tutanağına ek olarak genel kurul müzakere defterine olacak şekilde
 • ( 1 adet asıl veya noter tasdikli sureti)
 • 4. Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı
 • 5. Tasfiye Kurulu ve Yönetim Kurulu Görev Bölümü Yetki Kararı (Yönetim Kurulu Kararı müdürlüğümüzde ,
 • tasdik edilecektir.)
 • 6. Tasfiye memurlarının “Tasfiye Halinde” ibaresi eklenmiş Ticaret Ünvanı altında atılmış Ticaret Sicili Müdürlüklerince
 • düzenlenmiş imza beyannamesi. ( 2 Adet )
 • 7. Tasfiye memurları tarafından imzalanmış Tasfiyeye Giriş Bilançosu ( 1 Adet Asıl )
 • 8. Tasfiye memurlarının Tasfiye Memuru görevini kabul ettiğine ilişkin imzalı yazı

 

TASFİYE SONU

 

 • 1. Dilekçe ( 1 Adet )
 • 2. Genel kurul toplantı tutanağı (TTK 64/4 maddesinde belirtilen deftere yapıştırılmış) ( 1 Adet Noter Onaylı )
 • 3. Hazirun cetveli; Genel kurul toplantı tutanağına ek olarak genel kurul müzakere defterine olacak şekilde
 • ( 1 adet noter tasdikli )
 • 4. Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı
 • 5. Tasfiye memurları tarafından imzalanmış Tasfiyeye Sonu Bilançosu ( bakiye sıfır değerli olacak) ( 1 Adet Asıl )
   

 

YÖNETİM KURULU ÜYESİNİN İSTİFASI VE YENİ ATAMA

 

 • 1. Dilekçe
 • 2. Yönetim Kurulu kararı (Yönetim Kurulu Kararı müdürlüğümüzde tasdik edilecektir.)
 • 3. Yetki verilen kişinin karara göre Ticaret Sicili Müdürlüklerince düzenlenmiş imza beyannamesi.
 • ( 1 Adet Asıl )
 • 4. İstifa eden üyelin istifa dilekçesi

 

 

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

 

 • 1. Dilekçe ( 1 Adet )
 • 2. Adres Değişikliği Kararı ( 1 Adet Noter onaylı )
 • Not: Kararlarda adresin Ulusal Adres Veri Tabanındaki standartlara uygun olarak yazılması gerekmektedir. Karar
 • yazılmadan önce UAVT’den adres teyit edilmelidir.