Anasayfa
16 Haziran 2024, Pazar
English (UK)

Mali Politika

  • 5174 sayılı kanunda yazılı hizmetleri vermek üzere faaliyetler gerçekleştirmek, 5174 sayılı Kanun’da belirtilen gelir kaynaklarının en verimli şekilde toplanmasını ve söz konusu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için kullanılmasını sağlamak.
  • Verilen çeşitli hizmetlerin ve aidatlara ilişkin tarifelerin, 5174 sayılı Kanun’da belirtilen hükümler doğrultusunda her mali yıl öncesinde Oda Meclisi tarafından değerlendirilmesi ile Oda üyelerinin koşullarına göre belirlemek ve ilan etmek.
  • Oda bütçesini, plan ve programların gerekleri ile verimlilik, tutumluluk ilkelerine ve hesap dönemine göre hazırlamak ve uygulamak.
  • Karapınar Ticaret ve Sanayi Odası’nın yıllık gelirlerine göre diğer yıllardaki verilerde dikkate alınarak ve çalışma yılı içerisinde yapılması planlanan aktivitelerde göz önüne alınarak harcamalar planlamak. Bu plan çerçevesince bütçe düzenlemek ve gelir ve gider dengesi sağlamak.
  • Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine göre muhasebe kayıtlarını düzenlemek.
  • Gelirlerin toplanmasında şeffaflık, verimlilik, tutumluluk, doğru ve zamanında bilgi ilkelerini benimsemek
  • Mali kaynakların ve harcamaların kontrol ve yönetimini kolaylaştırmak için düzenli olarak mali raporları hesapları inceleme komisyonuna, ilgili organlara ve oda üyelerine sunmak.
  • Odanın sahip olduğu varlıkları çeşitli mevduatlarda değerlendirmek.

 

Mustafa Kemal SÖZEN

Yönetim Kurulu Başkanı