Anasayfa
21 Mayıs 2024, Salı
English (UK)

Kapasite Raporu Müracatında Hazırlanacak Belgeler

 1. Başvuru formu doldurulup firma yetkilisi tarafından imzalanacak (Resmi kayıtlara uygun olarak doldurulacak).
 2. İşyerinde bulunan ve imalatta kullanılan  makine ve cihazların (laboratuar ve cihazlar dahil) alım fatura fotokopileri veya muhasebe resmi defter kayıtlarında makine demirbaşların bulunduğu kısmın fotokopisi (253, 254 ve 255 Hesaplar – Muhasebeci onaylı)
 3. Makineler Kiralık İse noter onaylı kira sözleşmesi (süresi 1 yıldan az olmayacak)
 4. İmalatın yapıldığı işyerine ait SGK Hizmet Listesi (son ay ) Yeni işe girenlerin giriş evrakı fotokpisi.
 5. Tüm kalite belgeleri, marka tescil belgesi, sanayi sicil belgesi, TSE belgesi, deşaj izni , Emisyon izni, ISO vb belgelerin mevcut olanlarının fotokopisi .
 6. İşyerine ait kira kontratı veya tapu fotokopisi
 7. Firma şirket ise imza sirküleri fotokopisi

Madeni Yağ İmalatçılarının Ayrıca Hazırlaması Gereken Belgeler

 1. “Madeni Yağ Tesislerinde Üretim Yetkinlik Değerlendirmesi” formunda B)ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ bölümü muhasebeci tarafından doldurulup onaylanacak.
 2. Sorumlu Mühendis Sözleşmesi fotokopisi (Noterden yapılmış ve tam gün-tam yıl çalışma sözleşmesi)
 3. EPDK Lisans Belgesi fotokopisi
 4. Laboratuar cihazlarının kalibrasyon belgesi
 5. TSE Belgesi