Anasayfa
16 Haziran 2024, Pazar
English (UK)

K Belgesi Devir İşlemlerinde İstenen Evraklar

K1 VE K1* TÜRÜ YETKİ BELGESİ İÇİN İSTENEN BELGELER

(DEVRALAN’ IN TAMAMLAMASI GEREKEN BELGELER)

 1. BAŞVURU DİLEKÇESİ (Firma yetkilisi tarafından imzalanıp, kaşe vurulacak)
 2. BAŞVURU FORMU (Odamızdan temin edilecek)
 3. ŞAHIS FİRMALARINDA KİŞİNİN, ŞİRKETLERDE İSE FİRMA ORTAKLARI İLE TEMSİLİ YETKİLİ KİŞİLERİN ADLİ SİCİL BELGESİ İLE NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİLERİ
 4. FİRMAYI TEMSİL VE İLZAMA YETKİLİ KİŞİ/KİŞİLERİN İMZA SİRKÜLERİ (Aslı veya noter onaylı suretleri)
 5. TİCARET SİCİL GAZETESİ İLE ODA KAYIT BELGESİ (Belgede Taşımacının Unvanı, Adresi, Kayıt Tarihi, Çalışma Konusu- İştigali, Sermayesi Yazılı Olacak)
 6. ODA KAYIT BELGESİNDE SERMAYESİ YAZMIYOR İSE KAYITLI OLDUĞU ODADAN EN AZ10.000 TL  İŞLETME SERMAYE BİLDİRİMİ FORMU
 7. ŞAHISLARDAN  KİRA KONTRATI, TAPU ÖRNEĞİ VEYA İKAMETGAH, ŞİRKETLERDE İSE KİRA KONTRATI VEYA TAPU ÖRNEĞİNDEN HERHANGİ BİR TANESİ
 8. VUKUATLI NÜFUS CÜZDANI ÖRNEĞİ ( NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNDEN ) (Belgeyi devredecek ve devralacak kişiler aynı sayfada görünecek)
 9. KAYITLI OLDUĞU VERGİ DAİRESİNDEN FAALİYET BELGESİ.(Kara Yolu İle Yük Taşımacılığı Yapabilir İbaresi Yazılı Olacak )
 10. K1 YETKİ BELGESİ İÇİN ŞAHISLARIN 30 TON ASGARİ KAPASİTEYİ DOLDURAN KENDİ ADINA KAYITLI ÖZMAL TİCARİ TAŞITLARIN RUHSAT FOTOKOPİLERİ. ŞİRKETLERİN 110 TON ASGARİ KAPASİTEYİ DOLDURAN ŞİRKET ADINA KAYITLI ÖZMAL TİCARİ TAŞITLARIN RUHSAT FOTOKOPİLERİ. (Araçlar vizeli olacak)
 11. ŞİRKETE EN AZ % 25 HİSSE İLE ORTAK OLDUĞUNU GÖSTEREN TİCARET SİCİL GAZETESİ ASLI VEYA ONAYLI SURETİ (Şahıstan Şirkete Devredecekler Temin Edecektir.)
     NOT:
Gerçek Kişiden (Şahısdan)  Tüzel Kişiliğe (Şirket)  yapılacak olan devirlerde Belgesini devredecek Gerçek Kişi (Şahıs) En az %25 Hisse ile Tüzel Kişiliğe (Şirket) Ortak Olmalıdır.

 

(DEVREDEN’ İN TAMAMLAMASI GEREKEN BELGELER)

 1. Dilekçe (Devreden bizzat memur huzurunda dilekçeyi imzalayacak)
 2. Eski K Belgeleri (Asılları)
 3. Satılan araç varsa noter satış sözleşmesi fotokopisi, hurdaya ayrılan varsa hurda belgesi mevcut araçların ruhsat fotokopisi

     NOT:

     1)Yurt içi eşya  taşımalarında,  K1  yetki belgesi sahipleri, yalnız kendi adına kayıt ve tescil edilmiş özmal ticari taşıtları taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler.

     2) K1 yetki belgesine kayıt edilecek taşıtların, motorlu araç tescil ve trafik belgelerindeticari olarak kayıt ve tescil edilmiş olmaları zorunludur.

     3) K1 yetki belgesine ticari kamyon ve kamyonetler eklenebilirken ; K1* yetki belgesine sadece azami yüklü  ağırlığı  3.500 ’ü geçmeyen kamyonetler eklenebilir. K1* belgede istiap doldurma zorunluluğu yoktur. 

(Belgeler Ticaret Odasınca incelendikten ve düzenlendikten sonra bankaya para yatırılacaktır.)

 

K2 VE K2* TÜRÜ YETKİ BELGESİ İÇİN İSTENEN BELGELER

(DEVRALAN’ IN TAMAMLAMASI GEREKEN BELGELER)

 1. BAŞVURU DİLEKÇESİ (Firma yetkilisi tarafından imzalanıp, kaşe vurulacak)
 2. BAŞVURU FORMU 
 3. ŞAHIS FİRMALARINDA KİŞİNİN, ŞİRKETLERDE İSE FİRMA ORTAKLARI İLE TEMSİLİ YETKİLİ KİŞİLERİN  NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİLERİ
 4. FİRMAYI TEMSİL VE İLZAMA YETKİLİ KİŞİ/KİŞİLERİN İMZA SİRKÜLERİ (Aslı veya noter onaylı suretleri)
 5. ÖZMAL OLARAK KAYITLI RUHSATLARIN FOTOKOPİLERİ
 6. VERGİ LEVHASININ FOTOKOPİSİ (K2* Yetki Belgelesi için Vergi Levhası şartı bulunmamaktadır.)
 7. ŞAHISLARDAN  KİRA KONTRATI, TAPU ÖRNEĞİ VEYA İKAMETGAH, ŞİRKETLERDE İSE KİRA KONTRATI VEYA TAPU ÖRNEĞİNDEN HERHANGİ BİR TANESİ
 8. TİCARET SİCİL GAZETESİ ASLI VE YA ONAYLI SURETİ ( KURULUŞ VE TİC. SİCİL GAZETESİNİN SON HALİ) ( Gerçek kişilerde bu şart aranmaz)
 9. ŞİRKETE EN AZ % 25 HİSSE İLE ORTAK OLDUĞUNU GÖSTEREN TİCARET SİCİL GAZETESİ ASLI VEYA ONAYLI SURETİ (Şahıstan Şirkete Devredecekler Temin Edecektir.)
     NOT:
Gerçek Kişiden (Şahısdan)  Tüzel Kişiliğe (Şirket)  yapılacak olan devirlerde Belgesini devredecek Gerçek Kişi (Şahıs) En az %25 Hisse ile Tüzel Kişiliğe (Şirket) Ortak Olmalıdır.

 

(DEVREDEN’ İN TAMAMLAMASI GEREKEN BELGELER)

 1. Dilekçe (Devreden bizzat memur huzurunda dilekçeyi imzalayacak)
 2. Eski K Belgeleri (Asılları)
 3. Satılan araç varsa noter satış sözleşmesi fotokopisi, hurdaya ayrılan varsa hurda belgesi mevcut araçların ruhsat fotokopisi
 4. VUKUATLI NÜFUS CÜZDANI ÖRNEĞİ ( NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNDEN ) (Belgeyi devredecek ve devralacak kişiler aynı sayfada görünecek)

NOT:

1) K2 yetki belgesi türleri için taşıtların motorlu araç tescil ve trafik belgelerinde ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş olmaları zorunlu değildir.

2) K2 yetki belgesine kamyon ve kamyonetler eklenebilirken ; K2* yetki belgesine sadece azami yüklü  ağırlığı  3.500 ’ü geçmeyen kamyonetler eklenebilir.

( Belgeler Ticaret Odasınca incelendikten ve düzenlendikten sonra bankaya para yatırılacaktır.)

 

K3 TÜRÜ YETKİ BELGESİ İÇİN İSTENEN BELGELER

(DEVRALAN’ IN TAMAMLAMASI GEREKEN BELGELER)

 1. BAŞVURU DİLEKÇESİ (Firma yetkilisi tarafından imzalanıp, kaşe vurulacak)
 2. BAŞVURU FORMU 
 3. ŞAHIS FİRMALARINDA KİŞİNİN, ŞİRKETLERDE İSE FİRMA ORTAKLARI İLE TEMSİLİ YETKİLİ KİŞİLERİN ADLİ SİCİL BELGESİ İLE NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİLERİ
 4. FİRMAYI TEMSİL VE İLZAMA YETKİLİ KİŞİ/KİŞİLERİN İMZA SİRKÜLERİ (Aslı veya noter onaylı suretleri)
 5. TİCARET SİCİL GAZETESİ İLE ODA KAYIT BELGESİ (Belgede Taşımacının Unvanı, Adresi, Kayıt Tarihi, Çalışma Konusu- İştigali, Sermayesi Yazılı Olacak)
 6. KAYITLI OLDUĞU VERGİ DAİRESİNDEN FAALİYET BELGESİ (Kara Yolu İle Yük Taşımacılığı Yapabilir İbaresi Yazılı Olacak )
 7. ŞAHISLARDAN  KİRA KONTRATI, TAPU ÖRNEĞİ VEYA İKAMETGAH, ŞİRKETLERDE İSE KİRA KONTRATI VEYA TAPU ÖRNEĞİNDEN HERHANGİ BİR TANESİ
 8. GERÇEK KİŞİ  VE TAŞIMA  KOOPERATİFLERİ DAHİL TÜZEL KİŞİLERİN KENDİ ADINA KAYIT VE TESCİL EDİLMİŞ EN AZ  45 TON AZAMİ YÜKLÜ AĞIRLIĞI EŞYA TAŞIMAYA MAHSUS ÖZMAL TİCARİ TAŞITLARIN FOTOKOPİSİ
 9. ODA KAYIT BELGESİNDE SERMAYESİ YAZMIYOR İSE KAYITLI OLDUĞU ODADAN EN AZ5.000 TL  İŞLETME SERMAYE BİLDİRİMİ FORMU.
 10. ŞİRKETE EN AZ % 25 HİSSE İLE ORTAK OLDUĞUNU GÖSTEREN TİCARET SİCİL GAZETESİ ASLI VEYA ONAYLI SURETİ (Şahıstan Şirkete Devredecekler Temin Edecektir.)

 

     NOT:
Gerçek Kişiden (Şahısdan)  Tüzel Kişiliğe (Şirket)  yapılacak olan devirlerde Belgesini devredecek Gerçek Kişi (Şahıs) En az %25 Hisse ile Tüzel Kişiliğe (Şirket) Ortak Olmalıdır.

 

(DEVREDEN’ İN TAMAMLAMASI GEREKEN BELGELER)

 1. Dilekçe (Devreden bizzat memur huzurunda dilekçeyi imzalayacak)
 2. Eski K Belgeleri (Asılları)
 3. Satılan araç varsa noter satış sözleşmesi fotokopisi, hurdaya ayrılan varsa hurda belgesi mevcut araçların ruhsat fotokopisi
 4. VUKUATLI NÜFUS CÜZDANI ÖRNEĞİ ( NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNDEN ) (Belgeyi devredecek ve devralacak kişiler aynı sayfada görünecek)

 NOT:

       1)Yurt içi eşya ve kargo taşımalarında,  K3  yetki belgesi sahipleri, yalnız kendi adına kayıt ve tescil edilmiş özmal, kapalı kasa, ticari taşıtların taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler.

           

( Belgeler Ticaret Odasınca incelendikten ve düzenlendikten sonra bankaya para yatırılacaktır.)