Anasayfa
16 Temmuz 2024, Salı
English (UK)

K BELGESİ İŞLEMLERİ

K TÜRÜ YETKİ BELGESİ

Yurtiçi eşya taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:

 • K1 – K1* yetki belgesi: Ticari amaçla eşya taşımacılığı yapacaklara,
 • K2 – K2* yetki belgesi: Sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili eşya taşımacılığı yapacak ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacaklara,
 • K3 yetki belgesi: Ticari amaçla ev ve büro eşyası taşımacılığı yapacaklara,

verilir.

 • BAŞVURU DİLEKÇESİ
 • YETKİ BELGESİ BAŞVURU FORMU
 • K1 YETKİ BELGESİ İÇİN İSTENEN BELGELER
 • K2 YETKİ BELGESİ İÇİN İSTENEN BELGELER
 • K3 YETKİ BELGESİ İÇİN İSTENEN BELGELER
 

MEVCUT K TÜRÜ YETKİ BELGESİ SAHİPLERİ

Yetki belgesi alındıktan sonra taşıt belgelerinde kayıtlı taşıtlarının kazaya uğraması, yanması, hurdaya ayrılması veya benzer bir mücbir sebepten dolayı iş göremez duruma gelmesi veya taşıt satışı yapmış olmaları halinde, bu durumları değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren 60 gün içinde Odamıza bildirmeleri gerekmektedir. Aksi durumda idari para cezası uygulanmaktadır.

Asgari kapasite şartının kaybedilmesi halinde; asgari kapasitenin kaybedildiği sürelerin toplamı, yetki belgesinin 5 yıllıkgeçerlilik süresi boyunca 540 takvim gününden fazla olamaz. Aksi durumda yetki belgeniz iptal olacaktır.

 • TAŞIT DÜŞÜM DİLEKÇESİ
 • TAŞIT EKLEME DİLEKÇESİ
 • TAŞIT DÜŞÜM + TAŞIT EKLEME DİLEKÇESİ
 

YETKİ BELGESİ YENİLEMESİ

Yetki belgesinin geçerlilik süresinin bitim tarihinin 60 gün öncesinden başlayarak belge süresinin bitiminden 540 gün sonrasına kadar 5 yıl süreli ücretli yenileme yapılmaktadır.

 • 270 takvim günü içinde Odamıza müracaat edilmesi halinde; mevcut K belgesi ücretinin %5 ‘i alınarak,
 • 271 inci takvim günü ile 540 ıncı takvim günü arasında Odamıza müracaat edilmesi halinde; mevcut K belgesi ücretinin %25 ‘i alınarak, yenileme yapılmaktadır.
 • 540 günlük süre içerisinde belgesini yeniletmeyenlerin K yetki belgesi iptal olacaktır.
YETKİ BELGESİ GEÇERLİLİK SÜRESİ BİTTİKTEN SONRAKİ 540 GÜNLÜK YENİLEME SÜRESİ, SADECE YETKİ BELGESİ YENİLEME HAKKI OLUP; BU SÜRELER BU DURUMDAKİ KİŞİLERE FAALİYETTE BULUNMA HAKKI VERMEZ.
 • K1 YETKİ BELGESİ YENİLEME DİLEKÇESİ
 • K2 YETKİ BELGESİ YENİLEME DİLEKÇESİ
 • K3 YETKİ BELGESİ YENİLEME DİLEKÇESİ
AŞAĞIDAKI TAŞITLARLA YAPILAN TAŞIMALAR K TÜRÜ YETKİ BELGESİ KAPSAMI DIŞINDADIR.
 • Özel otomobillerle ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar.
 • Lastik tekerlekli traktörlerle ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar.
 • Üç tekerlekli taşıtlarla yapılan taşımalar.
 • Resmi taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan ticari olmayan taşımalar.
 • Türk Silahlı Kuvvetlerine ait taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar.
 • Gerçek kişiler adına hususi olarak kayıt ve tescil edilmiş kamyonet cinsi taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan ve hem taşımanın hem de taşınan eşyanın ticari olmadığı taşımalar.
 • Araç tescil belgesinde cenaze aracı, ambulans veya naklen yayın aracı olarak tescil edilmiş olan araçlarla tescil amacına uygun olarak yapılan taşımalar.
 

KISA BİLGİLER

 • Yetki belgesi sahipleri, almış oldukları yetki belgesinin kapsamı dışında faaliyette bulunamazlar.
 • Oto kurtarıcı, lastik tekerlekli vinç, para/altın gibi değerli kağıt/maden taşıyan zırhlı ve benzeri özel amaçlı taşıtla/taşıtlarla K1 yetki belgesi almak isteyenlerden tonaj bakımından asgari kapasite şartı aranmaz. Bu şekilde K1 yetki belgesi alan kişilerin taşıt belgelerine başka cins taşıt kaydedilebilmesi için tonaj bakımından asgari kapasite şartının sağlanması zorunludur.
 • Gerçek veya tüzel kişiler, istedikleri her farklı yetki belgesinin gerektirdiği şartları sağlamaları halinde, birden fazla farklı yetki belgesi alabilirler.
 • Adi ortaklıklara yetki belgesi verilmez.
 • Yetki belgesi sahipleri, sahip oldukları yetki belgesini bir başka yetki belgesiyle değiştirebilirler.
 • Değiştirilmek istenen yetki belgesine verilmiş muafiyetler varsa söz konusu muafiyetler değiştirme işlemiyle verilen yeni yetki belgesi için geçerli olmaz.
 • Ölen yetki belgesi sahibi gerçek kişinin kanuni mirasçıları veya onlar adına yetkili olanlar, bu durumu 1 yıl içinde Odamıza bildirerek K yetki belgesini devir alabilirler.