Anasayfa
21 Mayıs 2024, Salı
English (UK)

Tehlikesiz Atık Beyanı

  

2015 yılı tehlikesiz atık bilgisinin 2016 yılı Ocak ve Mart ayları arasında Bakanlığımız Çevre Bilgi Sistemi üzerinden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Sayın Üyemiz;

 T.C. Konya  Valiliği  Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün odamıza göndermiş olduğu yazıda;

 İLGİ: 27.11.2014 Tarih ve 15071 Sayılı Çevre Şehircilik Bakanlığı yazısı.

İlgi’de kayıtlı Bakanlığımız yazısı İle; tehlikesiz atıkların yönetimi 05.07.2008 tarihli ve 26927 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve 17.06.2011 tarihli ve 27967 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliğ çerçevesinde yürütüldüğü, Tebliğin 8inci maddesinde tehlikesiz atık üreticisinin yükümlülüklerinin verilmekte olduğu, aynı maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde tehlikesiz atık üreticilerinin beyan yükümlülüğü yer aldığı, Bu hükmün uygulamasının aynı Tebliğin 15. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca 01.01.2015 tarihinden itibaren başlayacağı belirtilmektedir.

Beyan işlemleri bir önceki yılın atık verisine göre yapılmakta olup takip eden yılın Ocak ve Mart aylarında gerçekleştirilmektedir. Bu çerçevede 01.01.2015 tarihinde başlayacak beyan yükümlülüğü doğrultusunda beyan edilecek2015 yılı tehlikesiz atık bilgisinin 2016 yılı Ocak ve Mart ayları arasında Bakanlığımız Çevre Bilgi Sistemi üzerinden gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 

Geçici Faaliyet Belgesi ve İzinlisans Belgesi Alan Firmaların Güncel Listesini aşağıdaki adreslerden ulaşabilirsiniz.

Geçici Faaliyet Belgesi Alan Firmalar: http://izinlisans.cevre.gov.tr/Sorgular/YazilimNetGFBSorgula.aspx

İzin Lisans Belgesi Alan Firmalar: http://izinlisans.cevre.gov.tr/Sorgular/YazilimNetIzinLisansSorgula.aspx

Bu kapsamda odanıza bağlı sanayi tesislerinin ve firmaların 2015 yılından itibaren tehlikesiz atıklarını Çevre ve Şehircilik Bakanlığından lisans almış geri kazanım/bertaraf tesislerine veya İl Çevre Şehircilik Müdürlüklerinden Toplama-Ayırma Belgesi almış tesislere kayıtlı bir şekilde teslim etmeleri ve 2016 yılı Ocak ve Mart ayları arasında yukarıda belirtilen sistem üzerinden beyan vermeleri gerekmektedir.

İlgili üyelerimizin bilgilerine sunulur. Saygılarımızla.