Anasayfa
21 Mayıs 2024, Salı
English (UK)

MEVKA YATIRIM TEŞVİK REHBERİ YAYINLANDI

2012/3305 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” ve uygulamaları çerçevesinde ilki 2012 yılında Konya Yatırım Destek Ofisi tarafından hazırlanan rehber, 2013 yılında mevzuat değişiklikleri ve bölgemizle ilgili istatistikler açısından yenilenerek yayınlanmış, son olarak Mayıs ayında yapılan mevzuat değişikliğiyle birlikte “YATIRIM TEŞVİK REHBERİ 2014” başlığıyla MEVKA tarafından yayınlanarak yatırımcılarımızın hizmetine sunulmuştur.

9 Mayıs 2014 tarih ve 2014/6058 sayılı Karar ile yapılan değişiklikler şu şekilde sıralanabilir:
1-) Yatırımlar için daha avantajlı oranların uygulanacağı son tarih olan 31/12/2013 tarihi, 31/12/2014 olarak değiştirilmiş, yatırımcıların bu yıl sonuna kadar da belge alarak yatırım yapmaları durumunda da aynı desteklerden faydalanması sağlanmıştır.
2-) Öncelikli yatırım konuları arasına aşağıdaki başlıklar eklenmiştir.
a) Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde veya termal turizm konusunda bölgesel desteklerden yararlanabilecek nitelikteki turizm konaklama yatırımları. (Termal turizm yeni eklendi.)
b) Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan kreş ve gündüz bakımevleri ile okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise eğitim yatırımları. (Kreş ve gündüz bakımevleri yeni eklendi.)
c) “Teşvik Edilmeyecek Yatırımlar” hariç olmak üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının vereceği proje onayına istinaden, yıllık asgari 500 TEP (ton eşdeğeri petrol) enerji tüketimi olan mevcut imalat sanayi tesislerinde gerçekleştirilecek, birim ürün başına en az %20 oranında enerji tasarrufu sağlayan ve yatırım geri dönüş süresi azami 5 yıl olan enerji verimliliğine yönelik yatırımlar.
d) Atık ısı kaynaklı olarak, bir tesisteki atık ısıdan geri kazanım yolu ile elektrik üretimine yönelik yatırımlar (doğalgaza dayalı elektrik üretim tesisleri hariç).
e) Asgari 50 Milyon TL tutarındaki, sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) yatırımları ve yer altı doğalgaz depolama yatırımları.”
Burada eklenen termal turizm yatırımları, kreş ve gündüz bakımevi yatırımları, enerji verimliliği ve enerji üretimine yönelik yatırımlar bölgemiz açısından da potansiyeli yüksek yatırımlar arasında olması hasebiyle teşvik sisteminde öncelikli olarak desteklenmesi ve 5. Bölge desteklerinden faydalanması önem arz etmektedir.
Mevlana Kalkınma Ajansı Konya ve Karaman Yatırım Destek Ofisleri, bölgemizde yatırım yapmak isteyen yatırımcılara yatırım teşvik mevzuatı ile ilgili konularda bilgilendirme hizmeti vermeye de devam etmektedir. Bu kapsamda yatırım teşvik belgesi almayı düşünen veya mevcut belgesi ile ilgili revizyon yapmak isteyen yatırımcılarımız, bu konularda ofislerimizden bilgi alabilir.

Rehber için tıklayınız...