Anasayfa
16 Haziran 2024, Pazar
English (UK)

KOSGEB Yurt Dışı İş Gezisi Destekleri

YURT DIŞI İŞ GEZİSİ DESTEK UNSURLARI

İşletmelerin, uluslararası işbirliğini temin etmelerini veya artırmalarını sağlamak amacı ile organize edilen Yurt Dışı İş Gezisi Programlarına katılmalarına destek verilir.

Bu destek; Hizmet Merkezleri, Meslek Kuruluşu veya Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) üyesi A Grubu Organizatör Kuruluşlar tarafından düzenlenen Yurt Dışı İş Gezisi Programlarında işletme temsilcilerinin;

  • Konaklama giderlerini,
  • Ulaşım giderlerini (bulunulan yerden yurt dışı iş gezisinin düzenlendiği ülkeye veya birden fazla ülkeye gidilecek ise ülkeden ülkeye yapılan havayolu/karayolu/demiryolu/denizyolu ile gidiş-dönüş ulaşım bileti ücretleri),
  • Yurt Dışı İş Gezisi Programı ile ilgili diğer giderlerini (tercüme ve rehberlik hizmetleri, fuar giriş ücretleri, toplantı organizasyon giderleri)

kapsar. Yurt Dışı İş Gezisine katılacak işletme temsilcileri işletme sahibi, ortağı veya çalışanı olmalıdır.

Yurt Dışı İş Gezisinin düzenlenebilmesi için en az 10 (on) işletmenin(KOSGEB veritabanına kayıtlı KOBİ) katılımı gerekmektedir. Bu sayı organizasyonun destek kapsamına alınması için alt sınırları belirlemekte olup, organizasyona katılacak olan tüm işletmelerin Yurt Dışı İş Gezisi Desteğinden yararlanmaları şartı yoktur.

Her bir Yurt Dışı İş Gezisi için işletme başına sağlanacak azami destek miktarı 2.000 (iki bin) TL'dir.

Program süresince desteğin üst limiti 10.000 (on bin) TL'dir.

DESTEK BAŞVURUSU, DEĞERLENDİRME VE ONAY

Destekten yararlanmak isteyen işletme, Destek kararı alınmış gezi listesinde belirtilen ilgili organizatöre ön başvuruyu yaptıktan sonra aşağıdaki adımları gerçekleştirir.

Destekten yararlanmak isteyen işletme, Yurt Dışı İş Gezisi programı başlama tarihinden en geç 2 (iki) iş günü önce  www.kosgeb.gov.tr internet adresinden elektronik ortamda doldurarak çıktısını aldığı Yurt Dışı İş Gezisi Desteği Başvuru Formu ve ekinde belirtilen belgeler ile ilgili Hizmet Merkezine başvuru yapar.

Hizmet Merkezi, Yurt Dışı İş Gezisi Programına katılacak işletmenin faaliyet alanları ile Programın uyumlu olup olmadığına bakarak başvuru sonucunu işletmeye yazı ile bildirir. (www.kosgeb.gov.tr internet adresinden(E-KOBİ Linki) üzerinden DURUM TAKİP > KOBİ DÖKÜMANLARI bölümünden ilgili yazıya ulaşılabilir.)

ÖDEME

Yurt Dışı İş Gezisinin, Hizmet Merkezine yapılan destek başvurusunun uygun bulunmasından sonra gerçekleşmiş olması kaydıyla, hizmet sağlayıcıya yapılmış olan başvuru ve ödemenin tarihine ve bu tarihin Program süresi içinde olup olmadığına bakılmaz. 

İşletme, Yurt Dışı İş Gezisi katılımını gerçekleştirerek www.kosgeb.gov.tr internet adresinden(E-KOBİ Linki) elektronik ortamda doldurarak çıktısını aldığı Yurt Dışı İş Gezisi Desteği Ödeme Talep Formunu ve ekinde belirtilen belgelerin asıllarını Hizmet Merkezine sunar.

Hizmet Merkezi, söz konusu belgeleri inceleyerek Destek Ödeme Oluru hazırlar.

İşletmenin ilgili mevzuatta belirtilen limitlerin üzerinde vergi ve/veya SGK borcu olması durumunda İşletmenin Ödeme Talep Formunda yer alan talebi doğrultusunda; öncelikle borç tutarı destek tutarından mahsup edilerek ilgili kurum/kuruluşun banka hesabına, varsa kalan tutar, işletmenin banka hesabına destek ödemesi olarak aktarılır. Ödeme yapılacağı zaman işletmenin borcunun tespit edilmesi halinde Ödeme Talep Formu'nda belirtilen Vergi ve/veya SGK hesaplarına işletmeden ek bir talebe ihtiyaç duymadan borcuna mahsup edilir. Borcun mahsubundan sonra kalan tutar olursa İşletme hesabına yatırılır.

 Destek kararı alınmış gezi listesine ulaşmak için tıklayınız.