Anasayfa
22 Şubat 2024, Perşembe
English (UK)

KOSGEB Girişimcilik Destek Proğramı Hakkında Detaylar

Girişimcilik Destek Programı

Programın Amacı

•Girişimciliğin desteklenmesi

•Girişimciliğin yaygınlaştırılması

•Başarılı işletmelerin kurulması

Programdan Kimler Yararlanabilir?

•Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler,

•Girişimciler 

•İşletici Kuruluşlar (İş Geliştirme Merkezi’ni yönetmek üzere kurulan tüzel kişilik)

Programın Kapsamı

Bu program,

A.Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi,

B.Yeni Girişimci Desteği,

C.İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği

D.İş Planı Ödülünden oluşur.

A) Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, kendi işini kurmak isteyen girişimcilerin bir iş planına dayalı olarak kuracağı işletmelerin başarı düzeylerini artırmak amacıyla düzenlenir. Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri;

·         KOSGEB birimleri tarafından düzenlenen,

·         Ulusal veya uluslararası projeler kapsamında, KOSGEB tarafından yürütülen,

·         KOSGEB ile işbirliği içerisinde çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen eğitimler,

·         Üniversiteler tarafından örgün eğitim kapsamında verilen girişimcilik dersleri’dir.

Bu eğitimler, 24 saati atölye çalışmalarından oluşan toplam 70 saatlik eğitimler olup; genel katılıma açık ve ücretsiz eğitimlerdir.

B) Yeni Girişimci Desteği

Destekten Kimler Yararlanabilir?

Bu destekten;

·         Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ni,

·         KOSGEB Genç Girişimci Geliştirme Programı’nı,

·         Küçük Ölçekli İşletme Kurma Danışmanlığı Desteği (KÖİDD) Programı’nı tamamlayarak eğitime veya programa katıldığını belgeleyen ve işletmesini kuran girişimciler,

·         İŞGEM’de yer alan işletmeler yararlanabilir.

Ayrıca, destek başvurusunda bulunacak işletmenin Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde kurulmuş olması ve girişimcinin başvuru tarihi itibariyle;

-       Son 1 (bir) yıl içerisinde aynı faaliyet konusunda vergi mükellefiyetinin bulunmaması,

-       Mevcutta kendisine ait gerçek kişi statüsünde başka bir işletmesinin bulunmaması,

-       Tüzel kişi statüsünde kurulmuş herhangi bir işletmede %50’den fazla ortaklığının olmaması,

-       Başka bir işletme/kurum/kuruluşta SGK hükümlerine tabi olarak çalışmaması gerekmektedir.

 

Destekten Yararlanma Koşulu ve Başvuru


Programdan yararlanmak isteyen işletmelerin www.kosgeb.gov.tr adresindeki KOSGEB Veri Tabanı’na kayıt olması ve KOSGEB Müdürlüğü’ne iş planı ve ilgili belgeler ile birlikte başvurusu yapması esastır.

C) İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği


KOBİ’lere işletme geliştirme koçluğu, destek ağlarına ulaşım, finans kaynaklarına erişim imkânı, uygun koşullarda iş yeri mekânı, ortak ofis ekipmanı ve ofis hizmetleri sunmak amacıyla kurulacak bir İŞGEM’in, kuruluş ve işletme giderlerine destek sağlanmaktadır.

Desteğe Kimler Başvurabilir?

·         Belediyeler,

·         Üniversiteler,

·         Özel İdareler,

·         Kalkınma Birlikleri,

·         Meslek Kuruluşları,

·         Kâr amacı gütmeyen kooperatifler.          

Destek Unsurları, Oranı, Süresi ve Üst Limiti
İŞGEM Kuruluş Desteği süresi en fazla 18 ay,
İŞGEM İşletme Desteği süresi en fazla 36 ay’dır.

Destekten Yararlanma Koşulu ve Başvuru

İŞGEM kuruluş ve işletme desteği için KOSGEB Müdürlüğü’ne iş planı ve ilgili belgeler ile birlikte başvuru yapılması esastır.

Destekten yararlanmak isteyen işletici kuruluş, www.kosgeb.gov.tr adresindeki KOSGEB Veri Tabanına kayıt olur

D) İŞ PLANI ÖDÜLÜ

Üniversiteler tarafından örgün eğitim kapsamında verilen “Girişimcilik” dersini alan öğrenciler arasında İş Planı Ödülü Yarışması düzenlenir.

İş Planı Ödülünden yararlanmak isteyen üniversite KOSGEB’e başvurur.

İş planları ilk üç dereceye girmiş olan öğrencilere, en fazla 24 ay içinde işini kurmuş olmaları kaydı ile;

•              Birinciye 15.000 TL,

•              İkinciye  10.000 TL,

•              Üçüncüye 5.000 TL ödül verilir.  

1,  2, 3 ,4, 5 ve 6. Bölgeler hakkında bilgi almak için tıklayınız. (19/06/2012 tarihli ve 28328 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı)

Girişimcilik Destek Programı

Girişimcilik Destek Programı Uygulama Esasları