Anasayfa
16 Temmuz 2024, Salı
English (UK)

KONYA ve KARAMAN "İL YATIRIM DESTEK VE TANITIM STRATEJİSİ" HAZIRLANIYOR

Konya ve Karaman’ın yatırım destek ve tanıtımı konusunda, kurumlar arası etkileşim ve işbirliğini geliştirmek, kısa ve orta vadeli ortak öncelik ve faaliyetleri belirlemek, ilin yatırım destek ve tanıtımı konusunda yaşanılan sorunlara çözümler üretebilmek ve böylece ilin yatırım destek ve tanıtımı konusunda yürütülecek faaliyet ve çalışmalara etkinlik kazandırmak için hazırlanacak stratejide, ilin yatırım destek ve tanıtımına ilişkin gündeminin, toplu, önceliklendirilmiş ve somut eylemlere dökülmüş olarak sunulması amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda, Kalkınma Bakanlığı talimatıyla Mevlana Kalkınma Ajansı tarafındanillerimizin yatırım destek ve tanıtım stratejisinin belirlenmesi amacıyla bir çalışma başlatılmıştır. Çalışmada benimsenen en önemli ilke katılımcılıktır. Strateji belgesinin hazırlanması sürecinde ilçelerimizde ve bölgemizde faaliyet gösteren özel sektör temsilcilerinin konuyla ilgili görüşleri son derece önemli olup çalışmaya büyük katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Bu çerçevede ekte sunulanSorun Tespit Formunun doldurulması ve 16 Kasım 2016 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Konya için konyaydo@mevka.org.tr Karaman için ise karamanydo@mevka.org.tr adresine elektronik ortamda iletilmesi konusunda katkılarınız istirham edilmektedir. İlginiz için şimdiden teşekkür eder, saygılar sunarız.

İl Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi Sorun Tespit Formu