Anasayfa
16 Haziran 2024, Pazar
English (UK)

KATSO'da KOSGEB Kobigel Destek Proğramları Tanıtıldı

KOSGEB’in toplam 300 milyon TL bütçeli “KOBİGEL – KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI ve Genel Olarak KOSGEB Desteklerinin” Oda Üyelerimize tanıtılması amacıyla 10.06.2016 Cuma Günü Karapınar Ticaret ve Sanayi Meclis salonunda bir toplantı düzenlendi.

Destek üst limiti 600.000 TL olan “Hızlı Büyüyen KOBİ’lerde Kapasite Geliştirme Proje Teklif Çağrısı”, destek üst limiti 250.000 TL Olan “Bilişin Teknolojileri KOBİ’lilerin Geliştirilmesi Projesi Teklif Çağrısı” ve destek üst limiti yine 250.000 TL olan “KOSGEB Destekli Girişimlere İvme Proje Teklif Çağrısı” hakkında KOSGEB Konya Hizmet Merkezi Müdürlüğü KOBİ Uzmanı İsmail Aydın tarafından yapılan sunum ile Oda üyelerine tanıtıldı.

Aydın; “KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programının amacı; Ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması ile KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi,  amacıyla hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir.” dedi.

Başvurular 30 Mayıs- 1 Temmuz 2016 tarihleri arasında çevrimiçi olarak internet (www.kosgeb.gov.tr) üzerinden yapılacaktır.. Son başvuru tarihi 1 Temmuz 2016 saat 23.59 olup, bu saatte sistem otomatik olarak kapanacaktır.

KOBİ ve Girişimcilerin yapacağı proje başvurularında Bilişim Teknolojileri KOBİ’lerinin Geliştirilmesi konu başlığında proje destek üst limitinin 100 bin TL’si geri ödemesiz olmak üzere toplam 250 bin TL, Hızlı Büyüyen KOBİ’lerde Kapasite Geliştirme konu başlığında 300 bin TL’si geri ödemesiz olmak üzere toplamda 600 bin TL, KOSGEB Destekli Girişimlere İvme konu başlığında ise, 100 bin TL’si geri ödemesiz olmak üzere toplamda 250 bin TL şeklinde olacak.”dedi

Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Sözen’de yaptığı açıklamada ise: “ Kobilerin geliştirilmesinde KOSGEB’in rolü ve önemi her geçen gün artmaktadır. Üyelerimizin KOSGEB desteklerinden sağlıklı bir şekilde faydalanmaları için odamız bünyesinde bulunan KOSGEB Karapınar Temsilciliği sürekli üyelerimizin hizmetindedir”.dedi.

Soru cevap kısmı ve KOBi Uzmanı İsmail Aydın’la Kobilerimizin ikili görüşmelerinin ardından toplantıya son verildi.

-PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ 

- Ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması,

-  KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi,  amacıyla hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir.

DESTEK UNSURLARI

Destek unsurları, Proje Teklif Çağrısı özelinde konunun özelliği dikkate alınarak değişiklik arz edecektir.

 

 

Proje Süresi

En az 6

En Fazla 36 Ay

(+6) Ay

Destek Üst Limiti

Geri Ödemesiz Destek - En fazla 300.000 TL

Geri Ödemeli Destek - En fazla 700.000 TL

Proje Destek Oranı

1. ve 2. Bölgelerde en fazla %60
3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde  en fazla %80

DESTEKLENECEK PROJE GİDERLERİ

- Program kapsamında desteklenecek proje giderleri Proje Teklif Çağrısında belirlenir ve belirlenen esaslar dahilinde desteklenecek proje giderlerine Kurul karar verir. Ancak; gayrimenkul alım, bina inşaat, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, proje ile ilişkilendirilmemiş personel giderleri ve diğer maliyetler ile vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri desteklenmez.

- Personel giderleri, net ücret (asgari geçim indirimi, ikramiye, prim vb. ek ödemeler hariç) üzerinden desteklenir.

- Proje kapsamında desteklenmesi uygun görülen gider grupları toplamı ile destek türleri, Proje Teklif Çağrısında belirlenen üst limit, oran ve varsa gider kısıtlarını geçmeyecek şekilde Kurul tarafından belirlenir.