Anasayfa
21 Mayıs 2024, Salı
English (UK)

KATSO’DA KOSGEB KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

Karapınar Ticaret ve Sanayi Odası, KOSGEB Konya İl Müdürlüğü işbirliği ile KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı bilgilendirme toplantısı 05.10.2017 Perşembe günü Karapınar Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda düzenlendi.

Toplantıya Karapınar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Sözen, Yönetim Kurulu Üyesi Doğan Yarımoğlu, Konya KOSGEB Uzmanları İsmail Aydın, Haluk Ercan ve üyeler katıldı.

KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı hakkında üyelere bilgi aktaran KOSGEB Uzmanı Haluk Ercan, “KOSGEB tarafından 11.09.2017 tarihinde KOBİGEL - KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI kapsamında 8 farklı konuda destek duyurusuna çıkılmıştır. Proje çağrısının hedef kitlesi, imalat sektöründeki KOBİ’lerdir. Proje sunacak işletmelerin KOSGEB Veri tabanına kayıtlı ve aktif olmaları gerekmektedir. Bilanço usulünde defter tutmak kaydıyla; orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerdeki KOBİ’lerin tümü başvuru yapabilecek, orta düşük ve düşük teknolojili sektörlerdeki KOBİ’lerde ise 2016 yılı net satış hasılatının en az 300.000 TL ve yıllık ortalama çalışan sayısının en az 3 olması şartı aranacaktır. İşletmelerin proje bütçe tekliflerinin, 2016 yılı net satış hasılatını aşmaması gerekecektir.

Proje çağrısı ile işletme başına 300.000 TL’ye kadar geri ödemesiz, 700.000 TL’ye kadar geri ödemeli olmak üzere toplam 1.000.000 TL’ye kadar destek verilebilecektir” dedi.

Karapınar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Sözen açıklamasında; "KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı ile ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda küçük ve orta ölçekli işletmelerin ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda "Üretim ve İhracatta Teknoloji Seviyesi Yüksek, Katma Değerli Ürünlerin ve KOBİ'lerin Payının Arttırılması" konulu teklif çağrısı yayınlanmıştır. KOBİ'lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi için üyelerimizin hazırlayacakları projeler desteklenecektir. Bizim amacımız KOSGEB Konya Müdürlüğü ile işbirliği yaparak üyelerimizin bu desteklerden maksimum derecede faydalanmalarıdır. ”dedi.

*Başvuru tarihleri 11 Eylül 2017 - 20 Ekim 2017

*Proje çağrısı için başvuru sistemi 20 Ekim 2017 günü saat 23.59’da kapatılacaktır.

Ayrıntılı Bilgi için tıklayınız.