Anasayfa
16 Haziran 2024, Pazar
English (UK)

Karapınar Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi

 

Bakanlar Kurulunun 16.07.2012 tarihli ve 2012/3574 sayılı Karapınar Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi Kurulması Kararı 08.09.2012 tarih ve 28405 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bölgenin mera vasfı kaldırılmıştır. Maliye Bakanlığı bölgeyi Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına tahsis etmiştir. Sayısal halihazır harita yapım ihalesi tamamlanmış olup onaylanmıştır. İhale Mevzuatına göre; "Jeolojik Etüt Raporu Hazırlanması İhalesi" çalışmaları başlatılmıştır. Konu ile ilgili işlemler yürütülmekte olup, bundan sonraki aşamada "İmar Planı ve Parselasyon Yapım İşi İhalesi", "Altyapı Proje İhalesi", "Altyapı İnşaatı İhalesi" yapılacak ve bölge yatırıma hazır hale gelecektir. Aşağıda detaylı bilgi sunulmuştur.

       

            KARAPINAR ENERJİ İHTİSAS ENDÜSTRİ BÖLGESİ İHALELERİ İŞ-ZAMAN ÇİZELGESİ

KARAPINAR ENERJİ İHTİSAS ENDÜSTRİ BÖLGESİ İHALELERİ İŞ-ZAMAN ÇİZELGESİ

 

İhaleler

 

1

2

3

4

Jeolojik-jeoteknik Etüt Raporunun
Hazırlanması İşinin İhale Edilmesi ve

İmar Planı ve İmar Uygulamlarının
Hazırlanması İşinin İhale Edilmesi ve

Altyapı Projelerinin ve Keşiflerinin
Hazırlanması İşinin İhale Edilmesi ve

Altyapı İnşaatlarının İhale Edilmesi ve
Bitirilmesi

 

Sıra

 

Aşamalar

Süre (İş
Günü)

Raporun Onaylanması

Planların Onaylanması

Projelerin Onaylanması

 

 

1

 

EKAP'a İhale Bilgilerinin Girilmesi

 

2

18/07/2014

08/10/2014

16/03/2015

17/09/2015

 

2

KİK Tarafından İhale Bilgilerinin
Onaylanması

 

3

21/07/2014

13/10/2014

19/03/2015

21/09/2015

 

3

 

İhale Yayım Bedelinin KİK'e yatırılması

 

3

24/07/2014

16/10/2014

23/03/2015

23/09/2015

 

4

İhalenin KİK Bülteninde ve Yerel
Gazetede Yayımlanması

 

4

31/07/2014

20/10/2014

27/03/2015

28/09/2015

 

5

 

İlan Süresinin tamamlanması*

 

25

25/08/2014

14/11/2014

21/04/2015

12/11/2015

 

6

 

İhalenin Yapılacağı Tarih

 

-

25/08/2014

14/11/2014

21/04/2015

12/11/2015

 

7

 

İhalenin Sonuçlandırılması

 

5

29/08/2014

19/11/2014

27/04/2015

17/11/2015

 

8

 

İhale Sonucunun Onaylanması

 

2

01/09/2014

21/11/2014

29/04/2015

19/11/2015

 

9

Kesinleşen ihale kararının firmalara
bildirilmesi

 

10

11/09/2014

01/12/2014

08/05/2015

27/11/2015

 

10

 

İtiraz Süresinin Beklenmesi

 

10

22/09/2014

11/12/2014

18/05/2015

07/12/2015

 

11

 

Sözleşmeye Davet

 

3

25/09/2014

15/12/2014

21/05/2015

10/12/2015

 

12

 

Firmayla Sözleşme İmzalanması

 

10

08/10/2014

25/12/2014

01/06/2015

21/12/2015

 

13

 

İşyeri Teslimi Yapılarak İşe Başlanması

 

3

13/10/2014

29/12/2014

04/06/2015

24/12/2015

 

14

 

İş Bitim Tarihi**

 

29/12/2014

28/04/2015

12/09/2015

-

 AÇ I KLAMALA R
*Altyapı  inşaatı ihalelerinde ilan süresi, yaklaşık maliyete bağlı olarak değişmekle birlikte minimum 40 gün olması beklenilmektedir.
**İş Bitim Tarihi: İhalesi yapılacak işlerin iş bitim süreleri aşağıda yer almaktadır.
1- Jeolojik-Jeoteknik  Etüt Raporunun  hazırlanması  işinin;  arazi çalışmaları,  laboratuar  ve raporlama  işlemleri,  Çeve ve Şehirclilik  Bakanlığı  onay süreci dahil   olmak üzere 75 gün içerisinde
tamamlanması öngörülmektedir.
2- İmar planı ve imar uygulamalarının  hazırlanması işinin; imar planlarının hazırlanması ve 1 aylık askı süreci, imar uygulama planlarının hazırlanması ve 1 aylık askı süreci, planların Tapu ve
Kadastro İl Müdürlüğü tarafından onaylanma süreci dahil olmak üzere 120 gün içerisinde tamamlanması öngörülmektedir.
3- Altyapı projelerinin ve keşiflerinin hazırlanması işinin onay dahil; 100 gün içerisinde tamamlanması öngörülmektedir.
4- Altyapı inşaatlarının bitirimesi için tahmini süre, uygulama imar planları hazır olmadığından ve yaklaşık maliyet bilinmediğinden dolayı belirlenememektedir.
Not: Altyapı inşaatlarının 15-24 ay arasında tamamlanması öngörülmektedir.

 

KONYA İLİ YATIRIM PROJELERİ İZLEME RAPORU
(01/01/2014-30/06/2014)(TL)

 

Sıra No

Yatırımcı KuruluşunAdı

ProjeninAdı

Projenin
Sektörü

 

İlçesi

 

Proje Adedi

 

Başlama Bitiş
Tarihi

 

Projenin Bedeli

Geçmiş Yıllar Harcaması

 

Yılı Ödeneği

 

Yapılan Harcama
(01/01/2014-
30/06/2014)

 

Nakdi Gerçekleşme Oranı
(%)

 

Fiziki Gerçekleşme Oranı
(%)

Açıklamalar

 

1

Bilim,Sanayive TeknolojiBakanlığı

 

Bozkır ÖzlemKSS

DKH-
Sosyal- KOBİ-Girişimçilik

Bozkır

 

1

2009-2014

3.029.000

 

1.628.716

 

1.400.000

 

0

 

54

 

Üstyapı:
90

 

DEVAMEDİYOR

 

2

Bilim,Sanayive
TeknolojiBakanlığı

KarapınarEnerjiİhtisasEndüstriBölgesi

DKH-
Sosyal- KOBİ-Girişimçilik

Karapınar

 

1

2013-2016

2.000.000

4.791.515
(Kamulaştırma harcaması)

 

1.500.000

 

0

 

-

 

-

 

DEVAMEDİYOR

TOPLAM

2

 

5.029.000

6.420.231

2.900.000

0