Anasayfa
16 Haziran 2024, Pazar
English (UK)

Karapınar DEİK Temsilciliğimiz hizmet vermeye başlamıştır

 

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Türkiye’nin ve Türk özel sektörünün küreselleşme sürecine ‘yüksek katma değerli’ entegrasyonunu hedefleyen bir iş dünyası kuruluşudur. 5174 sayılı kanunun 58. maddesince “Türk özel sektörünün dış ekonomik ilişkilerini yürütme” görevini üstlenen DEİK’in Kasım 2013 itibari ile 750 üye şirketi, 42 Kurucu Kuruluşu, 115 İş Konseyi, 148 Ticaret ve/veya Sanayi Oda ve Borsa Oda Temsilciliği, 3 Yurtdışı Temsilciliği bulunmaktadır.

Günümüzde firmaların sadece iç pazar ilişkisi ile yetinmesi mümkün değildir. Özellikle Türkiye gibi büyük ölçüde libere edilmiş ve edilmekte olan pazarlarda yüksek rekabetin getirdiği koşullara ayak uydurabilmek için firmaların dış pazar deneyimine ve payına sahip olması temel koşullardan biridir. Ayrıca Türk firmalarının girişimcilik, risk alma ve dinamizm açısından son derece olumlu bir gelişim içinde olmalarına karşın iç ve dış pazarlarda rekabet gücüne sahip olabilmeleri için sermaye, teknoloji ve know-how desteğine ihtiyaçları olduğu da bir gerçektir. Bu destekler büyük ölçüde yurtdışı ilişkiler ile sağlanabilmektedir.

DEİK’in temel görevi bünyesindeki iş konseyleri aracılığı ile iş dünyasının ihtiyaç duyduğu bu ilişkileri kurmak, firma iş planları ve stratejileri için gerekli bilgileri sağlamak, dış ilişkilerde karşılaşılan ve yeni işbirliklerinin oluşumunu olumsuz etkileyen sorunları belli ölçülerde bertaraf etmek, firmaların yabancı muhatapları ile biraraya gelmesini sağlamaktır.
Toplam 115 İş Konseyi’ni bünyesinde barındıran DEİK, her yıl yurtiçi ve yurtdışında 700 civarında toplantı düzenleyerek DEİK üyelerini diğer ülkelerin firmaları, üst düzey devlet adamları, diplomatik misyonlar, çeşitli araştırma kuruluşları ve akademik kurumların temsilcileri ile biraraya getirmektedir.

Bu organizasyonlar firmalara doğrudan iş bağlantısı ile sonuçlanabilecek temaslar - tanışıklıklar sağladığı kadar, diğer ülkelerde ve dünyada meydana gelen ve iş hayatını - karar verme mekanizmalarını etkileyecek önemli gelişmelerden birinci elden haberdar olma imkanını da vermektedir.

KARAPINAR DEİK TEMSİLCİLİĞİ

Karapınar Ticaret ve Sanayi Odası olarak Karapınar DEİK Temsilciliğimiz 2014 yılında hizmet vermeye başlamıştır.Üyelerimize daha iyi hizmet vermek için yapmış olduğumuz Temsilcilik başvurumuz DEİK Yönetimi tarafından uygun görülmüş ve odamız Genel Sekreteri Adem Salih İşleyen Karapınar DEİK temsilcisi olarak görev almıştır.

Karapınar Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Ekonomi dergimizin bundan sonraki sayılarında sizlerle Ülke profillerini paylaşacak, Ülkeler ile DEİK olarak kurulan İş Konseyleri hakkında bilgiler vereceğiz.