Anasayfa
21 Mayıs 2024, Salı
English (UK)

6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI SÜRESİ UZATILDI

26.10.2016  Tarihli ve 29869 sayılı Resmi Gazete ‘de yer alan 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunda Yer Alan Bazı Sürelerin Uzatılması Hakkında Karar aşağıdaki gibidir.

Karar Sayısı : 2016/9385

6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunda yer alan bazı sürelerin uzatılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 24/10/2016 tarihli ve 108326 sayılı yazısı üzerine 03/08/2016 tarihli ve 6736 sayılı Kanunun 10’ uncu maddesine göre Bakanlar Kurulunca 25/10/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                     25/10/2016 TARİHLİ VE 2016/9385 SAYILI

                                                                                  KARARNAMENİN EKİ

                                                                                            KARAR

 

MADDE 1- 03/08/2016 tarihli ve 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunda Yer Alan başvuru süreleri, Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrası ile 6’ncı maddesi hükmü saklı kalmak üzere, Kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren 25/11/2016 tarihine ( bu tarih dahil ) kadar uzatılmıştır.

MADDE 2- 6736 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme süresi; Kanunun yayımlandığı 19/08/2016 tarihinden ( bu tarih hariç ) 31/10/2016 tarihine ( bu tarih dahil ) kadar yapılan tebligatlara münhasır olmak üzere Kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren 1 ay uzatılmıştır.

Resmi Gazete için tıklayın