Anasayfa
21 Mayıs 2024, Salı
English (UK)

6728 SAYILI TORBA YASA VE TİCARET SİCİL İŞLEMLERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

6728 SAYILI TORBA YASA VE TİCARET SİCİL İŞLEMLERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Resmi Gazete’nin 09 Ağustos 2016 tarih ve 29796 sayısı ile yayımlanan nüshasında 6728 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (TORBA YASA) ile Ticaret Sicili Müdürlüğü işlemlerinde bazı düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemeler:

 1: Torba yasanın 33. Maddesi ile; şirketlere ait hisse devir işlemlerinden alınan ticaret sicil harcı kaldırılmıştır. Müdürlüğümüzce uygulanmaya başlanılmıştır.

 2: Torba yasanın 66. Maddesi ile; şahıs firması (Gerçek Kişi) kuruluş işlemlerinde ve gerçek kişi tacir ile tüzel kişi tacir adına imza atmaya yetkili kişi, ticaret unvanını ve bunun altına atacağı imzayı, noter onayı aranmaksızın Ticaret Sicili Müdür ve ya Müdür Yardımcısı huzurunda yazılı beyanda bulunmak suretiyle verebilir şeklinde bir düzenleme yapılmış olup; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca konu ile ilgili tebliğin çıkarılması sonucunda uygulamaya başlanacaktır.

 3: Torba yasanın 67. Maddesi ile; şirket sözleşmesinin (ana sözleşmenin) noterden onaylatılabileceği gibi, Ticaret Sicili Müdür ve ya Müdür Yardımcısı huzurunda imzalanmasının yeterli olacağı, ayrıca noter onayı şartı aranmayacağı, Ticaret Sicili Müdürlüğü’nce ilgili evrakın sureti saklanarak tescil ve ilanının yapılacağı, şeklinde düzenleme yapılmıştır. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca konu ile ilgili tebliğin çıkarılması sonucunda uygulamaya başlanacaktır.

 4: Torba yasanın 68. Maddesi ile;

  • Tür değişikliği işlemlerinde;  kurucuların şirket sözleşmesini imzalamalarına gerek olmadığına,
  • Tür değişikliği işlemlerinde; tür değiştirme planı ile birlikte yeni türün şirket sözleşmesinin genel kurulun onayına sunulacağına,
  • Şirketlerin ve kooperatiflerin tasfiye süresinin 6 aya düşürüleceğine, dair düzenlemeler yapılmış olup; müdürlüğümüzce uygulanmaya başlanılmıştır.

 5: Torba yasanın 73. Maddesi ile; Şirket kuruluşlarında ortakların tamamının imzalaması gereken ve müdürlüğümüze verilen ‘Kurucular Beyanı’ isimli belge kaldırılmış olup artık kuruluş işlemlerinde müdürlüğümüzce istenmemektedir.