Anasayfa
16 Haziran 2024, Pazar
English (UK)

10 KİŞİDEN AZ ÇALIŞANI OLAN ÜYELERİMİZE ÇOK ÖNEMLİ DUYURU

Sayın Üyemiz; 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan bir yazıda; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 6'ncı maddesinin birinci fıkrasnm (a) bendinde;”Belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olmayan ancak 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri veya işveren vekili tarafından Bakanhkça ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve genliği hizmetlerini yürütebilirler.” hükmüne yer verilmiş olup, aynı Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin 6 numaralı alt bendinde geçen “10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin üstlenilmesine ilişkin eğitim programları, eğitimin süresi ve eğiticilerin nitelikleri ile görevlendirmeye ilişkin hususlar, “ hükmü gereğince bu konunun yönetmelikle düzenleneceği hüküm altına alınmıştır. Bu nedenle söz konusu maddelere dayanarak hazırlanan İşyerlerinde işveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik 29/06/2015 tarihli ve 29401 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin 10’uncu maddesinin birinci fıkrasında “Eğitimler; açık öğretim sistemi ile eğitim vermede yetkin, her ilde sınav merkezi, büro ve akademik danışmanlık hizmetleri bulunan üniversitelerce Bakanlıkla protokol yapmak suretiyle verilir. ” hükmü yer almaktadır. 
 
6331 sayılı, Kanuna göre, 10'dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için İSG hizmetleri yükümlülüğü 01/07/2016 tarihinde yürürlüğe girecektir. 
 
İşveren veya işveren vekillerine yönelik yapılacak iş sağlığı ve güvenliği eğitim programlan ile eğitim sonunda yapılacak sınavın düzenli ve etkin biçimde uygulanmasna ilişkin esasları belirlemek amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Anadolu üniversitesi arasında 09/10/2015 tarihinde bir işbirliği protokolü imzalanmıştır.
 
Bu kapsamda Anadolu üniversitesince yürütülecek olan ilk e-sertifîka eğitim programına ilişkin başvurular 28 Aralık 2015-15 Ocak 2016 tarihleri arasında http://esertifika.anadolu.edu.tr adresinden yapılacaktır. Kayıt ve başvuru koşullarıyla ilgili bilgi notu ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

KARAPINAR TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI