Anasayfa
21 Mayıs 2024, Salı
English (UK)

Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik


Sayın Üyemiz;


TOBB’dan alınan 30.04.2014 tarih ve 0545/8957 sayılı yazının ekinde gelen T.C. Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Sektörel Rekabet ve Tüketici Hakları Daire Başkanlığı’nın 21.04.2014 tarih ve 07700 sayılı yazısında; 6487 sayılı Kanun ile 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanun’unda yapılan değişikliklere istinaden 07.01.2011 tarih 27808 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te de gerekli değişiklikler yapılarak, alkollü içki reklam ve tanıtımına ilişkin hükümler kapsamında yönetmeliğin geçici 8. maddesinde alkollü içki satış yerlerindeki reklam ve tanıtım uygulamalarında uygulanacak geçiş sürelerinin belirlendiği bildirilmiştir.

Yönetmeliğin geçici 8. maddesi çerçevesinde;
1- İşyerlerinde alkollü içkilerin her türlü reklam ve tanıtım içeren taşınabilir veya sabit totem, branda, şemsiye, gölgelik ve tentelerin, işyerlerinin içinde bulunan reklam ve tanıtım amaçlı her türlü materyalin 18.03.2014 tarihinden itibaren kullanılmasının yasak olduğu,

2- Alkollü içkiler sektöründe faaliyet gösteren firmalar kullandıkları araçlarda, bu ürünlere ilişkin markaların tanınmasını sağlayacak bir uygulamaya gidilmesi, söz konusu araçlar üzerinde, alkollü içki markaları ile alkollü içki markalarının logo, amblem ve işaretlerinin kullanılması, ticaret unvanlarıyla firma bilgilerine, bu araçların yan yüzeylerinde ve bir yan yüzey alanının %10’unu aşacak oranda yer verilmesi ve araçlar üzerinde yer verilen ticaret unvanlarında herhangi bir markayı öne çıkaracak şekilde farklılaştırma yapılmasının 18.03.2014 tarihinden itibaren yasak olduğu bildirilmiştir.
Buna ilaveten;

3- Alkollü içkilerin reklam ve tanıtımını içeren her türlü tabelanın 11.06.2014 tarihinden itibaren işyerlerinin içinde veya dışında bulundurulmasının yasak olduğu,

4- Alkollü içkilerin üretiminde, pazarlamasında, satışında ve açık sunumunda 11.06.2014 tarihinden itibaren on sekiz yaşını doldurmamış kişilerin çalıştırılmasının yasak olduğu,

5- İşyerlerinde alkollü içki reklamı içeren raf ve stantların 18.09.2014 tarihinden itibaren kullanılmasının yasak olduğu,

6- Perakende alkollü içki satışı yapılan iş yerlerinde alkollü içkilerin konulduğu ve üzerinde alkollü içkilerin marka, amblem ve logosu bulunan mevcut soğutucuların, iş yerlerinin kapalı bölümlerinde bulunulması kaydıyla 10.06.2014 tarihine kadar kullanılmasının mümkün olduğu, bu nitelikteki soğutucuların 11.06.2014 tarihinden itibaren kullanılmasının yasak olduğu bildirilmiştir.

4250 sayılı Kanun’un ve Yönetmelik’in anılan hükümleri çerçevesinde, perakende ya da açık alkollü içki satışı yapılan işletmelerde reklam ve tanıtım uygulamalarına ilişkin sürelere riayet edilmesi ve söz konusu uygulamaların ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmesinin gerektiği, mevzuata aykırı uygulamalar yapılması halinde sorumlular hakkında 4250 sayılı Kanunda hüküm altına alınan idari yaptırımların uygulanacağı bildirilmiştir.

Üyelerimizin bilgi ve dikkatlerine sunulur.