Anasayfa
16 Temmuz 2024, Salı
English (UK)

TMFB Alma ve TMGD Bulundurma

TOBB’dan alınan 11.09.2015 tarih ve 17143 sayılı yazı ile; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, ülkemizin 30.11.2015 tarih ve 5434 Sayılı kanun ile taraf olduğu “Tehlikeli Malların Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR) çerçevesinde yürürlüğe giren 24.10.2013 tarih ve 28801 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak taşınması gerektiği bildirilmiştir.

Aynı yazıda, söz konusu yönetmeliğin “Yetki Belgesi Sahibi Olma Zorunluluğu” başlıklı 6 ncı maddesi 3 ünci fıkrası gereğince bu yönetmeliğe ve ADR’ye göre tehlikeli maddelerin karayolu ile taşımacılığı alanında faaliyet gösteren; dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank-konteyner/taşınabilir tank işletmecileri bahsi geçen faaliyet alanlarından biri veya birden fazlası için Bakanlığa başvurarak Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) almalarının 01.01.2014 itibari ile zorunlu olduğu ifade edilmiştir.


Bu hususa ek olarak 22.05.2014 tarihli ve 29007 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Hakkında Tebliğ” kapsamında kalan bazı işletmelerin Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) istihdam etme veya TMGD’lerden hizmet alma zorunluluğunun 01.07.2015 tarihi itibariyle başladığına vurgu yapılmıştır. 

Bu kapsamda, TMFB sahibi işletmelerin TMGD’lerden hizmet alma veya sözleşmeli olarak hizmet alma işlemlerinin kayıt, takip ve izlenebilmesi için ilgili Bakanlığın U-Net otomasyon sistemi üzerinde KATİP (Tehlikeli Madde Güvenlik  Danışmanlığı İşlemleri) adı altında bir bilgisayar programının hazırlandığı bilgisi verilmiştir. Bu program ile TMFB sahibi işletmelerin bir TMGD zorunluluğu yerine getirip getirmedikleri ilgili Genel Müdürlük ve Bakanlığa  bağlı Bölge Müdürlüklerince izlenebildiği ifade edilmiştir.
 
Bu çerçevede, söz konusu yönetmelikler kapsamında tehlikeli maddeler ile iştigal edip henüz TMFB almamış ve TMFB alıp TMGD ile hizmet/istihdam sözleşmesi yapmamış olanların yapılacak denetimlerde idari para cezası gibi yaptırımlarla karşılaşabilecekleri hususu ilgili üyelerimizin dikkatine sunulur.


    Bilgi için: 
    Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
    Ahmet Karakaş 0(312) 218 22 48