Anasayfa
28 Eylül 2023, Perşembe
English (UK)

Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği

   12/02/2016     

TOBB’dan alınan 08.02.2016 tarih ve 0441/2670 sayılı yazı ile, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün yazısına atıfla; ülkemizin 30.11.2005 tarih ve 5434 Sayılı Kanun ile taraf olduğu ‘’Tehlikeli Malların Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR) çerçevesinde yürürlüğe giren 24.10.2013 tarih ve 28801 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak tehlikeli malların taşınması gerektiği belirtilmiştir.

          Ayrıca, bu Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesinde ‘’Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilgili mevzuata göre imal edilmiş olan ve ADR Bölüm 3.2 tablo A’da yer alan sınıf 2 gazların karayoluyla taşınmasında kullanılan taşınabilir basınçlı ekipmanların, dönemsel muayeneleri ara muayene ve istisnai kontrollerinin ilgili mevzuata uygun bir şekilde ve ilgili mevzuatta tanımlanan yetkili kişilerce yapılması ve bu kontrol ve denetimlere göre elverişli olması halinde bunların kullanımlarına müsaade edilir’’ hükmüne atıfta bulunulmuştur.  

         Yine aynı yazıda, taşınabilir basınçlı ekipmanların taşınması ile ilgili olarak ARD Sözleşmesinin Kısım 5 sevkiyat prosedürleri bölümü doğrultusunda işaretleme, etiketleme ve dokümantasyon ile ilgili hususlar ve Bölüm 6’da ise ambalajların, taşınabilir basınçlı ekipmanların, IBC’lerin, büyük ambalajların, tank ve dökme konteynerlerin üretim ve test zorunluluklarının tarif edildiği belirtilmiştir. Ek olarak da karayolu araçlarıyla nakledilen taşınabilir basınçlı ekipmanların ADR kurallarına göre imal edilmeleri, işaretlenip etiketlendirilmeli ve belli periyodlarda test edilmeleri gerekmekte olup, söz konusu Bakanlık tarafından 01 Ocak 2016 tarihi itibariyle yol kenarı denetimlerine başlanmış olup, uygunsuzluk tespit edilen araç ve taraflara idari para cezası uygulanacağı bildirilmiştir.

         Bu kapsamda yapılan taşımacılık faaliyetlerinde kişilerin, mülklerin korunması, diğer canlı varlıkları ile çevreye zarar vermeden güvenli ve düzenli şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla bahse konu olan basınçlı ekipmanların Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın www.sanayi.gov.tr internet sitesinde mevzuat başlığı altında yayımlanan, ilgili mevzuat kapsamında test edilmeleri ve ADR’ye göre işaretlenmeleri gerektiği bildirilmiştir. 

İlgili üyelerimizin bilgi ve dikkatlerine sunulur.


Bilgi için: 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Ahmet Karakaş 0(312) 218 22 48