Anasayfa
22 Şubat 2024, Perşembe
English (UK)

SANAYİ SİCİL BELGESİ SAHİP FİRMALARA YILLIK İŞLETME CETVELİ DUYURUSU

Bilindiği üzere, 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu’na göre Sanayi Sicil Belgesi alan kuruluşların her yıl Nisan ayı sonuna kadar  “Yıllık İşletme Cetveli ” verme zorunluluğu bulunmaktadır.

İlimizdeki Sanayi Sicil Belgesine sahip işletmelerin 2021 yılı faaliyetlerinin yer aldığı Yıllık İşletme Cetvellerini, 05 Mayıs 2022 günü saat 24:00’a kadar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı web sayfasından veya e-devlet üzerinden Sanayi Sicil Bilgi Sistemine elektronik ortamda girmeleri gerekmektedir. 2021 yılı faaliyetlerinin yer aldığı Yıllık İşletme Cetvelini belirtilen tarihe kadar girmeyen işletmelere İdari Para Cezası 2.356,00 (ikibinüçyüzellialtı) TL. uygulanacaktır.

Ayrıca; Sanayi Sicil Belgelerinin vize işlemleri 2 yılda bir yapılmakta olup, vize tarihi en son 2020 yılı ve belge tarihindeki gün-ay dikkate alınarak vize işlemleri için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı web sayfasından veya e-devlet üzerinden Sanayi Sicil Bilgi Sistemine elektronik ortamda girmeleri gerekmektedir. Vize işlemlerini yaptırmayan sanayi işletmelerinin Sanayi Sicil Belgeleri geçersiz sayılacağından, bu belge ile sağlanan haklardan yararlanamayacaklardır.

Yine; 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu’nun 1’inci maddesinde yapılan tanım ve Sanayi Sicil Tebliğinin 12’nci maddesinde belirtilen ürün sınıflaması esas alınarak işletmelerin sanayi siciline kayıt zorunluluğu bulunmaktadır. İşletmelerin üretime başlama tarihinden itibaren 2 ay içerisinde sanayi siciline kayıt olmaları gerekmektedir. Sanayi siciline tescilini yaptırmamış olan işyeri ve işletmeler için 2022 yılı içerisinde uygulanacak idari para ceza miktarı 2.356,00 (ikibinüçyüzellialtı) TL.dir.

Bakanlığımız bünyesinde 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 409/A maddesine istinaden Döner Sermaye İşletmesi kurulmuş olup, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği 03.09.2021 tarihli ve 31587 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 01.01.2022 tarihinden itibaren alınacak ücretler aşağıdadır.

----Sanayi Sicil Belgesi Başvuru Ücreti : 100 TL.

 ----Sanayi Sicil Belgesi Vize Ücreti        : 100 TL.

      (Mikro ölçekli işletmeler için)

----Sanayi Sicil Belgesi Vize Ücreti        : 150 TL.

     (Küçük ölçekli işletmeler için)

----Sanayi Sicil Belgesi Vize Ücreti        : 250 TL.

     (Orta ölçekli işletmeler için)

---- Sanayi Sicil Belgesi Vize Ücreti       : 500 TL.

     (Büyük ölçekli işletmeler için)

İlgililere ilanen tebliğ olunur.