Anasayfa
16 Haziran 2024, Pazar
English (UK)

Maden Atıkları Yönetmeliği

Sayın Üyemiz;

TOBB'dan alınan 28.07.2017 Tarih ve 11825 nolu yazı

İlgi:Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 21.07.2017 Tarih ve 9353 sayılı yazısı.

İgide kayıtlı yazıda, maden atıklarının yönetiminde kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve ülke genelinde etkin bir yönetim modelinin oluşturulması amacıyla, 2006/21/EC sayılı AB Maden Atıkları Direktifi ile uyumlu olrarak hazırlanan ve 15 Temmuz 2015 tarih ve 29417 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Maden Atıkları Yönetmeliği'nin 15 Temmuz 2017 tarihi itibariyle yürürlüğe girdiği hatırlatılmaktadır.

Bu tarihten itibaren maden atıklarının yönetimine ilişkin iş ve işlemlerin söz konusu yönetmelik ve maden atıklarının yönetimi hususunda bahse konu Bakanlık tarafından çıkarılacak alt mevzuat hükümleri doğrultusunda tesis edileceği belirtilmektedir.

Üyelerimize Duyurulur.