Anasayfa
21 Mayıs 2024, Salı
English (UK)

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik

Sayın Üyemiz;

TOBB'dan alınan 26.07.2017 Tarih ve 11706 nolu yazı

İlgi:Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 18.07.2017 Tarih ve 8901 sayılı yazısı.

Uzun zamandır yayımlanması beklenen REACH (Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması)’ nı öngören  Avrupa Birliği mevzuatını uyumlaştıran; KKDİK (Kimyasalların Kaydı, Değerlendirmesi, İzni ve Kısıtlanması) Hakkında Yönetmelik, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 23 Haziran 2017 tarih ve 30105 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanmıştır.

Yönetmelik, geçiş süresi verilen uygulamalar haricinde, yayımından 6 ay sonra yani 23 Aralık 2017’de yürürlüğe girecektir. Yönetmelikle,  Türkiye pazarındaki ürünler için getirilen yükümlülükler arasında sanayiciler için en önemlileri aşağıda özetlenmiştir:

1.Kayıt :

31/12/2023 tarihinden önce yıllık miktarı 1 ton veya daha fazla kendi halinde veya karışım içinde imal edilen veya ithal edilen tüm maddelerin en geç 31/12/2023 tarihine kadar kayıt altına alınması gerekiyor. Kayıt işlemi, Türkiye pazarına sunulan kayda tabi hammaddeler için belirli bilgileri (test verileri v.s) içeren bir kayıt dosyasının Bakanlığa sunulması ile gerçekleştiriliyor. Kayıt süreci, 31 Aralık 2020’ye kadar sürecek ön-MBDF(Kimyasal kayıt sistemi) döneminin ardından başlayacak ve tonaj ne olursa olsun 31 Aralık 2023’te tamamlanacak.

2.Eşyalarla İlgili Yükümlülükler :

Eşya içindeki hammaddeler için bildirim, salınımı tasarlanan hammaddeler için  yine 1 ton/yıl üzerinde kayıt yükümlülüğü olacak. Ayrıca eşya tedarikçileri, belirli maddeleri eşya içinde kullanmaları durumunda bu maddelere ilişkin bilgileri tedarik zincirinde iletmekle yükümlü olacaklar.

3.Kısıtlamalar :

Daha önceki Yönetmelikle  bazı kimyasalların için kısıtlanmaya gidilmesi iç mevzuatta yer almıştı. Ancak  KKDİK Yönetmeliğinin yürürlüğe girmesiyle kısıtlamalar listesi 66 satıra çıkıyor. Bazı satırlar (girdiler), belirlenen geçiş süreleri sonunda yürürlüğe girerken özel tarih belirlenmeyenler Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte uygulanmaya başlanacak. Kısıtlamalar, bazı kimyasal maddelerin pazarda kullanılması ve/veya pazara sürülmesini kısıtlıyor veya tamamıyla yasaklıyor.

4.İzin Uygulaması :

Belirli kriterleri taşıyan zararlı maddeler Yönetmeliğin Ek -14(İzne Tabi Maddeler listesi)’ne alındığı takdirde izne tabi olacak ve bu maddeler Bakanlıkça belirlenecek ve web sitesinde yayımlanacaktır. Ek-14’deki maddeler, imalatçı, ithalatçı ya da alt-kullanıcılar tarafından belirtilen süre içinde izin alınmazsa piyasaya arz edilemeyecek veya kullanılamayacak.

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı: KKDİK Yönetmeliği gereği, kimyasal güvenlik raporunda Ek-18 (Kimyasal Değerlendirme Uzmanı yeterlilik alma koşulları)’de nitelikleri belirtilen Kimyasal Değerlendirme uzmanının imzasının olması gerekiyor.

 Daha geniş bilgi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kimyasallar Yardım Masasına başvurulabilmektedir.

Üyelerimize Duyurulur.