Anasayfa
21 Mayıs 2024, Salı
English (UK)

Karapınar Ticaret Sicil Müdürlüğünden Duyurulur

 Karapınar Ticaret Sicili Müdürlüğünden İlgili Üyelere Duyurulur

Bilgileri aşağıda yer alan anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin, ticaret sicili kayıtları üzerinde yapılan inceleme neticesinde münfesih durumda olduğu anlaşılmıştır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun geçici 7 nci maddesi uyarınca, şirketlerin/kooperatiflerin infisah sebeplerinin iş bu ihtarın ilanından itibaren iki ay içinde münfesih olma sebeplerinin ortadan kaldırılarak buna ilişkin ispat edici belgelerin Müdürlüğümüze ibraz edilmesi ya da şirket/kooperatifin faaliyetinin devamına mümkün olmaması halinde aynı süre içerisinde tasfiye memurunun bildirilmesi, ayrıca şirket ya da kooperatifin davacı veya davalı sıfatıyla devam eden davasının bulunup bulunmadığına ilişkin yazılı beyanın Müdürlüğümüze verilmesi gerekmektedir.

 

Belirtilen süre içerisinde münfesih olma sebeplerini ortadan kaldıran işlemlerin yerine getirildiğinin ispatlayıcı belgelerle birlikte bildirilmemesi ya da tasfiye memurunun bildirilmemesi halinde şirketin/kooperatifin unvanı ticaret sicilinden silinecek olup, şirkete/kooperatife ait malvarlığının kaydın silindiği tarihten itibaren on yıl sonra Hazineye intikal edeceği ve bunun kesin olduğu ihtaren ilan olunur. 20.02.2015

Sıra No

Ticaret Sicili No

Ticaret Unvanı

İhtar İlanına Muhatap İlgililer                                                 (Adı-Soyadı)

İnfisah Sebebi

1

1263

Asya İnşaat Tarım Ürünleri ve İletişim Ticaret Sanayi Limited Şirketi

Emin TAŞDEMİR

Karapınar Malmüdürlüğü yazısı üzerine
tescil ve ilan edilmiş adresinde
bulunmadığı tespit edildiğinden

2

1236

Bence Karapınar Taşımacılık Elektronik Tarım ve Hayvancılık Ticaret
 Sanayi Limited Şirketi

Yakup YAZAR

Karapınar Malmüdürlüğü yazısı üzerine
tescil ve ilan edilmiş adresinde
bulunmadığı tespit edildiğinden

3

1193

Karapınar Pvc Cam ve İnşaat Malzemeleri İthalat,İhracat Ticaret
Sanayi Limited Şirketi

Mehmet KÜPELİ

Karapınar Malmüdürlüğü yazısı üzerine
tescil ve ilan edilmiş adresinde
bulunmadığı tespit edildiğinden

4

1009

Kar-Yay Karapınar Radyo Televizyon Yayıncılık Sanayi ve Ticaret  Anonim Şirketi

Şenol ERGÜLER

Aralıksız son beş yıla ait genel kurul
toplantılarını yapmadığından

5

1329

Kürşad Has Tarım Ürünleri Nakliye ve Sarrafiye Ticaret Sanayi Limited Şirketi

Şenol AKYILDIZ

Karapınar Malmüdürlüğü yazısı üzerine
tescil ve ilan edilmiş adresinde
bulunmadığı tespit edildiğinden

6

1310

Meke İletişim Tarım Ürünleri ve Sarrafiye Ticaret Sanayi Limited Şirketi

Ahmet ÇORAKÇI

Karapınar Malmüdürlüğü yazısı üzerine
tescil ve ilan edilmiş adresinde
bulunmadığı tespit edildiğinden

7

1385

Özbahçem Gıda Tarım Ürünleri ve Petrol Limited Şirketi

Tahir DİKİCİ

Karapınar Malmüdürlüğü yazısı üzerine
tescil ve ilan edilmiş adresinde
bulunmadığı tespit edildiğinden

8

758

Sınırlı Sorumlu Akören Köyü Sulama Kooperatifi

İmin DEMİRKOL

Aralıksız son beş yıla ait genel kurul
toplantılarını yapmadığından

9

1155

Sınırlı Sorumlu Besci Köyü Sulama Kooperatifi

Zeki DÖNMEZ

Aralıksız son beş yıla ait genel kurul
toplantılarını yapmadığından

10

1039

Sınırlı Sorumlu Göleren Köyü Sulama Kooperatifi

Servet ÖZDEMİR

Aralıksız son beş yıla ait genel kurul
toplantılarını yapmadığından

11

842

Sınırlı Sorumlu İkizli Köyü Sulama Kooperatifi

Nazım KARAGÖZ

Aralıksız son beş yıla ait genel kurul
toplantılarını yapmadığından

12

1279

Sınırlı Sorumlu İkizli Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi

Ömer ATAN

Aralıksız son beş yıla ait genel kurul
toplantılarını yapmadığından

13

1097

Sınırlı Sorumlu Karakuyu ve Seyfihacı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi

İbrahim SORAN

Aralıksız son beş yıla ait genel kurul
toplantılarını yapmadığından

14

289

Sınırlı Sorumlu Oymalı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi

Saygun KALEMOĞULLARI

Aralıksız son beş yıla ait genel kurul
toplantılarını yapmadığından