Anasayfa
18 Eylül 2021, Cumartesi
English (UK)

DEVLET DESTEKLİ ALACAK SİGORTASINDA DEĞİŞİKLİK

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden odamıza gelen yazıda; üyelerden gelen talepler ve TOBB girişimleri sonucunda, 19 Ağustos 2020 tarihli ve 31218 sayılı Resmî Gazete’de “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayınlanmıştır.

Buna Göre:

  • KOBİ tanımı, nitelikleri ve sınıflandırması ile KOBİ’lere alacak sigortası sağlama koşulları, Yönetmelikte yer alan net satış hasılatının yanı sıra mali bilanço rakamı dikkate alınarak belirlenecek.
  • KOBİ’lere alacak sigortası sağlama kriterleri arasında yer alan “bir önceki mali yıldaki net satış hasılatı” kriteri, “bir önceki mali yılda yurt içi satıştan elde edilen ciro” şeklinde değiştirilmiştir. (Böylece, toplam cirosundaki ihracat payı ile kapsam dışında kalan KOBİ’lerin de Devlet Destekli Alacak Sigortası’ndan faydalanmalarının yolu açıldı)
  • Yapılan değişiklikle Devlet Destekli Alacak Sigortası sunulacak KOBİ’lerin bir önceki mali yıldaki yurt içi satışlardan elde ettiği cirosunun 125 milyon TL’nin altında olması gerekiyor. Merkez, gerekli görülmesi halinde, bu tutarın her bir başvuru için %20 oranına kadar artırılabilmesine imkân tanıdı.
  • Yapılan düzenlemede, cironun net prim ve azami teminat tutarı, tablonun en son satırı kullanılarak hesaplanacak ve alıcı başına azami 750.000 TL kredi limiti sağlanacak. 
  • Sistem kapsamında düzenlenen sigorta sözleşmeleri için vergi ve diğer yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan prim tutarı üzerinden uygulanacak komisyon oranı %12’den %15’e yükseltildi. Sigorta aracısına, sigorta şirketi tarafından uygulanan prim tutarının %9’u olan oran ise %12’ye yükseltildi.

Bilgilerinize sunarız.

KARAPINAR TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI

 

Konu

Mevcut Tebliğ

Yeni Tebliğ

Ciro

Biten Mali Yıldaki Net Satış Hasılatı 125.000.000 TL’ye kadar olan KOBİ’ler yararlanabilir.

Biten Mali Yıldaki Yurtiçi Satışlardan Elde Edilen Cirosu 125.000.000 TL’ye kadar olan KOBİ’ler yararlanabilir. (Merkez gerekli gördüğü durumlarda bu tutarı her bir başvuru için %20’sine kadar attırabilecektir.)

Teklif Geçerlilik Süresi

10 Takvim Günü

15 Takvim Günü

Komisyon Oranları

Sigorta şirketleri için %12

Sigorta aracıları için %9

Sigorta şirketleri için %15

Sigorta aracıları için %12