Anasayfa
16 Haziran 2024, Pazar
English (UK)

6736 Sayılı Yapılandırma Kanunu Hakkında Duyuru

6736 sayılı Yapılandırma Kanununa başvuru süresi 25 Kasım 2016 tarihinde sona ermiştir.

Kanun hükümlerinden yararlanan vatandaşlarımıza, yapılandırılan tutarları peşin veya taksitler halinde ödeme imkanı verilmiştir.

Yapılandırılan tutarların peşin veya ilk taksit ödeme süreleri de 30 Kasım 2016 tarihinde sona ermiştir.

Bazı vatandaşlarımızın,Kasım 2016 ayında ödemelerini yapmamaları nedeniyle Kanundan     yararlanma hakları sona ermiş, ancak Kanuna eklenen geçici bir madde ile kendilerine son bir şans verilmiştir.

Yapılan düzenleme gereğince,

·         Yapılandırması ihlal olan borçlular, ödemeleri gereken taksit tutarlarını,geç ödeöe zammı ile birlikte 31 Mayıs 2017 tarihine kadar ödeyebilecektir.Böylece,Kanundan yeniden yararlanma imkanına kavuşmuş olacaklardır.

·         Ayrıca Kanun kapsamında peşin veya taksitli ödeme seçeneklerini tercih ederek yapılandırılan tutarlı ödemeyen borçlular Mayıs 2017 ayı sonuna kadar ödemelerini peşin yaptıkları takdirde peşin ödeme indiriminden yararlanabileceklerdir.

·         6736 sayılı Kanun kapsamında 2017 yılının Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken taksitlerin tamamının ödeme süreleri döerder ay uzatılmıştır.Buna göre,Ocak ayında ödenmesi gereken taksitler Mayıs ayında, Şubat ayında ödenecek taksitler Haziran ayında ödenecektir.Diğer taksitler de aynı şekilde ödeme sürelerinin son günlerinden itibaren dörder ay uzamış bulunmaktadır.

·         6736 sayılı Kanunun getirdiği önemli şartlardan biri de taksit ödeme süresince tahakkuk eden vergilerin gününde ödenmesidir.Cari dönem ödeme şartını ihlal edenlere de hak verilmiş ve bu mükellefler cari dönem yükümlülerini Mayıs 2017 sonuna kadar yerine getirerek ya da çok zor durumda olmaları nedeniyle bu yükümlülüklerini yerine getirmediklerini tecil başvuruları ile belirterek Knundan yararlanmaya devam edeceklerdir.

6736 sayılı Kanunun getirdiği imkanlardan yararlanmaya devam edilmesi için Mayıs 2017 ayında yapılması gereken ödemeler büyük önem taşımaktadır.

Zira,6736 sayılı Kanundan yararlanabilmek için getirilmiş olan önemli şartlardan biri de ilk iki taksitin süresinde ödenmesidir.

Kanun hükümlerine göre borçlarını yapılandıran mükelleflerimizin ,peşin veya ilk iki taksit ödemelerini her hal ve takdirde 31 mayıs 2017 tarihi bitimine kadar yapmaları gerekmektedir.

Kanu kapsamında ilk taksitlerini süresinde Kasım 2016 ayında ödeyen mükelleflerimiz de ikinci taksit ödemelerini 31 Mayıs 2017 tarihi bitimine kadar yapacaklardır.

İlk taksitlerini süresinde ödemeyen mükelleflerimizise ilk taksitle birlikte ikinci taksitlerini Mayıs 2017 ayında ödemedikleri takdirde Kanundan yararlanma hakkını kaybedeceklerdir.

Özellikle birikmiş borçların ödenmesine büyük kolaylık sağlayan 6736 sayılı Kanundan yararlanmak için tanınmış olan bu son şansın kaçırılmaması gerekir.

Konu hakkında Gelir İdaresi Başaknlığının www.gib.gov.tr adresinden, vergi dairelerinden, AVM ve vatandaşlarımızın yoğun şekilde uğradığı bazı alanlarda açılan bilgilendirme standartlarından ve 444 0 189 Vergi İletişim Merkezi (VİMER)’den bilgi alınabilecektir.

Üyelerimize Duyurulur.

KARAPINAR TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI