Anasayfa
21 Mayıs 2024, Salı
English (UK)

3- Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi alma süresi 31/12/2014 tarihine kadar uzatıldı

500

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 27 Ağustos 2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Buna Göre; Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi alma süresi 31/12/2014 tarihine kadar uzatıldı. 

Yönetmelikte değişiklik yapılan düzenlemeler ana hatlarıyla aşağıdaki gibidir.

  •  Yurtiçi Kargo taşımacılığı yapan M1, M2 ve M3 Yetki Belgesi  sahipleri ile yurtiçi nakliyat ambarı işletmeciliği yapan N1 ve N2 Yetki Belgesi sahipleri “Taşımacı “ tanımına eklendi.
  • Tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan taşıtlardan Taşıt Uygunluk Belgesi/ADR Uygunluk Belgesi bulunmayan araçların,  belge almak zorunda oldukları tarih,taşıtların modellerine göre birer yıl ötelendi.Ayrıca, taşıtların bir an önce kayıt altına alınıp durumlarının tespit edilebilmesinisağlamak amacıyla modellerine göre belli tarihler arasında TSE’ ye başvurularak Taşıt Durum Tespit Belgesi alınması hususunda düzenleme yapıldı.
  •  Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi alma süresi 31/12/2014 tarihine kadar uzatıldı.
  • Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı istihdam etme zorunluluğu 30/06/2015 tarihine ötelendi
  • Tehlikeli Madde Taşımacılığında kullanılan ancak ADR anlaşması çerçevesinde sertifikalandırılmamış mevcut ambalajların 31/12/2015 tarihine kadar yurt içi taşımacılıkta kullanılmasına yönelik düzenleme yapıldı.